Kỳ họp thứ VIII, Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam:

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, để văn hoá Petrovietnam thấm sâu, lan toả tới từng người lao động

16:00 | 31/12/2021

10,892 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 31/12, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Hoàng Quốc Vượng - Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Kỳ họp thứ VIII Ban Chỉ đạo về kết quả triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam (Đề án) năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trong toàn Tập đoàn.

Cùng dự có Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam (Tổ triển khai).

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, để văn hoá Petrovietnam thấm sâu, lan toả tới từng người lao động
Toàn cảnh Kỳ họp thứ VIII của Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam

Tại Kỳ họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận Kỳ họp lần thứ VII của Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả triển khai Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trong toàn Tập đoàn.

Năm 2021, mặc dù chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề từ việc giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19 tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các địa phương có hoạt động dầu khí, nhưng công tác chỉ đạo, triển khai tái tạo văn hoá Petrovietnam vẫn được tổ chức thực hiện nhất quán, thông suốt, đồng bộ trong toàn Tập đoàn. Tập đoàn đã được tôn vinh là 1 trong 10 "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam". Tái tạo văn hóa Petrovietnam trở thành một trong những giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn và các đơn vị, việc triển khai được thực hiện một cách nghiêm túc với sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cán bộ công nhân viên. Hầu hết các đơn vị đã lựa chọn những nội dung cụ thể, có sự liên kết giữa các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của đơn vị; tác động đến nhận thức tạo chuyển biến hành vi của người lao động như: thực hiện quy chế, quy định, thoả ước lao động; triển khai thực hành 5S; phát triển thương hiệu; tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo, tự đào tạo cho toàn thể CBCNV theo mô hình phát triển năng lực chuyên môn, năng lực văn hóa, năng lực lãnh đạo (chương trình 07 thói quen hiệu quả, văn hóa đáng tin…); tổ chức các hoạt động văn hoá - xã hội, an sinh xã hội với hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” kết hợp với công tác tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1967 - 27/11/2021) đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tập đoàn, tác động đến nhận thức, tạo chuyển biến hành vi của người lao động. Đặc biệt, nhân dịp này Tập đoàn đã công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới - PETROVIETNAM - đồng thời ra mắt Lược sử Ngành Dầu khí Việt Nam và Sổ tay Văn hóa Petrovietnam; hoàn thành tu sửa Khu lưu niệm Công trình dầu khí đầu tiên tại Việt Nam ở Thái Bình; tổ chức triển lãm Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam.

Các đơn vị bám sát chỉ đạo của Tập đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể đảm bảo 9 nội dung theo yêu cầu, việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo bước đột phá trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam, cùng hướng đến hoàn thành mục tiêu chung vượt mọi khó khăn bởi đại dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, giúp cho thương hiệu, uy tín của Petrovietnam được nâng cao. Hình ảnh Petrovietnam đã tạo ấn tượng tốt đẹp và niềm tin của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội và các thế hệ người lao động Dầu khí.

Tổ triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam phát huy tốt vai trò của từng thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án. Các tổ chức đoàn thể trong toàn Tập đoàn đã vào cuộc tích cực, hiệu quả, là cánh tay nối dài cụ thể hóa các chủ trương của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tới các đoàn viên, hội viên và người lao động.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, để văn hoá Petrovietnam thấm sâu, lan toả tới từng người lao động

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện 09 nội dung về triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam trong toàn Tập đoàn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đưa phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” theo chỉ đạo của Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn lượng hoá (KPI) vào công tác quản trị, điều hành của lãnh đạo các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; chuyển hoá các giá trị văn hoá Petrovietnam vào công việc giúp nâng cao ý thức, tạo chuyển biến trong hành vi của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bằng nhiều biện pháp, đẩy mạnh triển khai sâu rộng thực hiện “Sổ tay văn hoá Petrovietnam” trong toàn Tập đoàn. Xây dựng kế hoạch và áp dụng theo lộ trình, thực hiện thống nhất hệ thống nhận diện thương hiệu Petrovietnam. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo; Giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu đề xuất để cấp uỷ ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo toàn hệ thống triển khai Đề án một cách thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp về công tác tái tạo văn hoá Petrovietnam, khắc phục tình trạng chậm cụ thể hoá Đề án tại các đơn vị.

Cũng tại Kỳ họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi về nội dung xác định giá trị cốt lõi văn hoá Petrovietnam gồm 04 giá trị “Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Nghĩa tình”

Triển khai đồng bộ, hiệu quả, để văn hoá Petrovietnam thấm sâu, lan toả tới từng người lao động
Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Kết luận Kỳ họp, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao tính chủ động trong công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, hoạt động của Tổ triển khai trong công tác triển khai Đề án năm 2021 đã đạt được kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực tới cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn. "Chúng ta đã lấy lại được niềm tin, lòng tự hào của của những “người đi tìm lửa” hơn 60 năm qua để bước tiếp con đường phát triển của Ngành Dầu khí". Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng chia sẻ.

Thông qua các đợt sinh hoạt, triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” thời gian qua đã góp phần nâng cao, thay đổi nhận thức của người lao động trong toàn Tập đoàn. Trong thời gian tới, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng lưu ý việc tái tạo và phát triển, bồi đắp văn hoá Petrovietnam là một nhiệm vụ quan trọng, một quá trình lâu dài, trong quá trình triển khai cần đồng bộ, hiệu quả để văn hoá Petrovietnam thấm sâu, lan toả tới từng người lao động trong toàn Tập đoàn nhằm thay đổi hành vi, kết quả công việc. Để đạt được điều này, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn cần rà soát, đánh giá lại việc thực hiện đánh giá theo KPI tại các ban, đơn vị; rà soát lại các tiêu chí bình bầu, đánh giá hàng năm, tạo động lực cho các đơn vị, người lao động thay đổi trong công việc. Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng cơ bản nhất trí với nội dung xác định giá trị cốt lõi, nét đẹp văn hóa người Dầu khí “Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Nghĩa tình”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tập đoàn, góp sức xây dựng và phát triển Petrovietnam bền vững.

Năm 2021, Petrovietnam được tôn vinh là 1 trong số 10 "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam". Ngoài ra, PVCFC được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; BIENDONG POC được tôn vinh là doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Các đơn vị PV GAS, PVEP, PVTrans và PVFCCo được nhận Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" năm 2021.

Nguyễn Hoan

Văn hóa là sức mạnh tinh thần của người Dầu khí Văn hóa là sức mạnh tinh thần của người Dầu khí
Toàn Tập đoàn quyết tâm cao trong việc triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam Toàn Tập đoàn quyết tâm cao trong việc triển khai tái tạo Văn hóa Petrovietnam
Petrovietnam được tôn vinh Petrovietnam được tôn vinh "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam"
Petrovietnam tổ chức gắn biển Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, công bố Bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt các ấn phẩm văn hóa Petrovietnam tổ chức gắn biển Khu lưu niệm công trình khai thác Dầu khí đầu tiên tại Việt Nam, công bố Bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt các ấn phẩm văn hóa
Bản sắc văn hóa Petrovietnam Bản sắc văn hóa Petrovietnam

DMCA.com Protection Status