Đảng bộ PVTrans: Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo

18:12 | 26/05/2020

4,315 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Tập đoàn giao; luôn khẳng định vai trò nòng cốt, lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tập đoàn đi vào thực tế. 
dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh daoPVTrans: Doanh nghiệp vận tải và logistics uy tín hàng đầu
dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh daoBài học tăng trưởng của doanh nghiệp vận tải hàng lỏng lớn nhất Việt Nam
dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh daoPVTrans khơi thông nguồn lực từ thi đua khen thưởng thực chất
dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh dao
Tàu chở dầu thô Aframax PVT Hera

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, PVTrans đã hoàn thành xuất sắc và về đích trước 2 năm các mục tiêu kế hoạch SXKD 5 năm được Tập đoàn giao đối với giai đoạn 2016-2020. Có thể nói, đây là giai đoạn bản lề đánh dấu bước phát triển mới, nhanh chóng và mạnh mẽ của PVTrans với những con số tăng trưởng liên tục 8 năm qua kể từ năm 2011, năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân là 18%. Đặc biệt trong năm 2019, PVTrans đạt mức cao kỷ lục về các chỉ tiêu SXKD kể từ khi thành lập cách đây 17 năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.012 tỷ đồng, lần đầu tiên lọt vào TOP các Doanh nghiệp lợi nhuận nghìn tỷ đồng, được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế bình chọn là Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên sàn chứng khoán.

Những kết quả như trên đạt được là thành quả của quá trình hoàn thiện sắp xếp bộ máy, đổi mới và nâng cao hoạt động SXKD của PVTrans trong suốt giai đoạn 2016-2019. PVTrans luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đối mặt với tình trạng mất cân đối về tài chính. Tất cả các đơn vị thành viên của PVTrans sau tái cấu trúc đều hiệu quả hơn, không có đơn vị nào lỗ trong suốt 5 năm qua.

dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh dao
Đảng bộ Tổng công ty PVTrans phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và pháp luật của Nhà nước. (Ảnh tư liệu)

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy PVTrans đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đi sâu vào thực tiễn doanh nghiệp, nhiều cuộc họp liên tịch được đề ra nhằm chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại kỳ Đại hội 2015-2020. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng được tăng cường nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Định kỳ hàng năm, Đảng ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy trực thuộc, thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Chi/Đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy PVTrans đã triển khai xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trị các cấp, hạn chế rõ rệt tình trạng thụ động, ỷ lại, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy; tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn, từng bước tinh gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, tập trung đầu mối giải quyết công việc, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đảng bộ Tổng công ty đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban Chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp PVTrans đã xây dựng, chỉ đạo, triển khai và giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty phù hợp đặc thù và nằm trong hệ giá trị văn hóa doanh nghiệp của Petrovietnam. Văn hóa “Đoàn Kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” đã được lan tỏa vào từng hoạt động của Tổng công ty.

dang bo pvtrans khong ngung doi moi phuong thuc lanh dao
Kết nạp Đảng viên mới trên tàu. (Ảnh tư liệu)

Luôn quan tâm và coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo các Chi bộ/Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy PVTrans đã triển khai 187 quần chúng tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 142 đảng viên dự bị tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 2 đảng viên tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị.

Trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, các Chi/Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội luôn chú trọng việc quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, tổ chức thảo luận các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", từ đó liên hệ và rút ra những bài học kinh nghiệm cho từng cá nhân và tập thể.

Từ năm 2015 đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đưa vào các phong trào thi đua lao động sản xuất. Các Chi/Đảng bộ trực thuộc đã tiến hành đăng ký với những tiêu chí và hành động cụ thể phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không hình thức. Toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, từ người đứng đầu Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao.

Trong bối cảnh ngành dầu khí trên thế giới và trong nước đang đối mặt với khó khăn lớn chưa từng có đến từ “tác động kép” của đại dịch Covid-19 cùng với giá dầu giảm kỷ lục, đây thực sự là những thách thức rất lớn mà PVTrans sẽ phải có kế hoạch cho trung và dài hạn để thích nghi với tình hình mới trong giai đoạn 2020-2025, hướng đến hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn giao. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì hoạt động an toàn, liên tục và hiệu quả đội tàu hiện tại, PVTrans xác định rõ, đến năm 2025 cần phải mở rộng phát triển đội tàu chở dầu thô, dầu sản phẩm/hóa chất, vận tải khí (LPG, LNG), hàng rời, sà lan… với tổng số đến 70 chiếc, nhằm đảm bảo đáp ứng toàn bộ yêu cầu vận tải nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra cho các dự án lọc hóa dầu, dự án khí và các nhà máy điện than của Tập đoàn và các đối tác khác trong và ngoài nước.

Với mục tiêu xây dựng phát triển PV Trans trở thành thương hiệu vận tải mạnh trong khu vực và quốc tế, tập thể người lao động PVTrans dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, với hạt nhân là tất cả các đảng viên sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm chính trị, vai trò tiên phong, gương mẫu để kiên trì thực hiện bằng được các mục tiêu chiến lược phát triển của đơn vị: Đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; tập trung giải quyết, tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn; thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động... Đặc biệt tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục là lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động SXKD cũng như trên mọi mặt công tác khác.

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status