Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (Kỳ họp chuyên đề)

13:24 | 23/03/2023

6,872 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 22/3, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng bộ Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Kỳ họp chuyên đề) năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Ban Đảng Trung ương. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (Kỳ họp chuyên đề)
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu tại cuộc họp
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (Kỳ họp chuyên đề)
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo (Kế hoạch/Tờ trình, các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ) của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII của Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự nhất trí thông qua các tờ trình với tỷ lệ cao, đồng thời trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, năng động sáng tạo, để nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo tại Hội nghị, đặc biệt về việc thành lập các ban tham mưu giúp việc Đảng ủy Tập đoàn thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt NamĐoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ươngTăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
Nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vữngNền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệpĐẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủyĐẩy mạnh việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua văn bản, nghị quyết của Đảng ủy
Người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệpNgười đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu thực hiện văn hóa doanh nghiệp

N.H

DMCA.com Protection Status