Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

12:11 | 12/01/2019

|
Ngày 11/01/2019, tại Hội trường 105 Lê Lợi, TP Vũng Tàu, Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII và học tập chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Cao Tùng Sơn – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Huy Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Thế Kim – Chánh văn phòng, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro; đồng chí Hoàng Phúc Long - Ủy viên ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro cùng 680 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Vietsovpetro.

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thế Kim khẳng định: Trong năm 2018, việc tổ chức các buổi tọa đàm, quán triệt, triển khai các Nghị quyết tại Đảng bộ Vietsovpetro đã được thực hiện nề nếp, đạt kết quả tốt; trên tinh thần đó, Đảng ủy Vietsovpetro tiếp tục tổ chức hội nghị lần thứ 2 học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 cùng với học tập chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Có thể nói, năm 2018 là một năm nhiều thách thức với Vietsovpetro, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong mọi hoạt động, mang tính thống nhất và xuyên suốt của Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
TS Nguyễn Việt Hùng giới thiệu các nội dung chính trong Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Vietsovpetro đã được nghe TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh) phổ biến các nội dung: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với kinh nghiệm thực tế, thâm niên công tác cùng cách truyền đạt đầy cảm hứng của TS Nguyễn Việt Hùng, những quy định, kế hoạch, Nghị quyết trong Hội nghị Trung ương 8 được truyền đạt một cách sinh động với nhiều ví dụ thực tiễn.

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
Đồng chí Cao Tùng Sơn và đồng chí Nguyễn Huy Tuấn trao giấy khen cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong năm 2018 về thực hiện NQ số 20-NQ/TVĐU Vietsovpetro

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong năm 2018 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TVĐU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 12/10/2015 của Đảng ủy Vietsovpetro.

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii
Đồng chí Cao Tùng Sơn và đồng chí Nguyễn Huy Tuấn trao giấy khen cho các tập thể/cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong năm 2018 về thực hiện NQ số 03-NQ/ĐU của Đảng ủy Vietsovpetro

Bế mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Thế Kim đánh giá cao các đồng chí đảng viên và các cán bộ chủ chốt phòng chức năng Bộ máy điều hành, các xí nghiệp đã tham gia học tập nghiêm túc và trách nhiệm. Đồng thời yêu cầu, sau buổi này, các chi/đảng bộ cơ sở và các đảng viên cần tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như: Tiếp tục chủ động tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và chuyên đề 2019 thực hiện Chỉ thị 05 cho các cán bộ, đảng viên chưa được học tập; Các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng chương trình hành động của tập thể mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 vào thực tiễn đơn vị mình; các đồng chí là bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở, giám đốc đơn vị thuộc Vietsovpetro xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phù hợp với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 8 tới toàn thể CBCNV người lao động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tập thể người lao động…

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xii

Đồng chí Nguyễn Thế Kim – Chánh văn phòng, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro phát biểu bế mạc hội nghị

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Thắm

dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xiiHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ 15
dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xiiĐảng ủy Vietsovpetro tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII (đợt 2)
dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xiiĐảng bộ Vietsovpetro học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
dang uy vietsovpetro to chuc hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 8 khoa xiiĐảng ủy Vietsovpetro sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị