Đảng ủy Vietsovpetro tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII (đợt 2)

10:16 | 30/07/2018

|
Vừa qua, Đảng ủy Vietsovpetro đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW7) cho gần 700 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Vietsovpetro là những đồng chí chưa tham dự Hội nghị học tập trực tuyến ngày 29/6/2018 do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro, đồng chí Cao Tùng Sơn – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó tổng giám đốc Vietsovpetro, đồng chí Võ Văn Châu – Bí thư Đoàn Thanh niên Vietsovpetro và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị. Báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên vụ trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại - Ban Tuyên giáo Trung ương.

dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Đồng chí Vũ Việt Kiều phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày những nội dung quan trọng và những điểm mới của 3 nghị quyết gồm:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

- Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”;

- Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày các nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Vietsovpetro cũng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên và trao các Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2017, Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Đồng chí Vũ Việt Kiều trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam năm 2017
dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Các tập thể và cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietsovpetro yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Vietsovpetro sau Hội nghị học tập Nghị quyết cần tổ chức thực hiện ngay một số việc nhằm sớm đưa NQTW7 đi vào thực tiễn:

Thứ nhất, các chi/đảng bộ cơ sở tiếp tục chủ động tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú chưa học tập ở cấp trên và cấp mình; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu; yêu cầu kiểm soát để đảm bảo 100% đảng viên học tập và viết thu hoạch cá nhân học tập NQTW7 ở các cấp, hoàn thànhvà gửi báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro trong tháng 7/2018.

Thứ hai, các đảng ủy, chi ủy cơ sở xác định nội dung cụ thể thực hiện NQTW7 cho phù hợp với thực tiễn, bổ sung vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ năm 2018 và các năm tiếp theo đưa vào báo cáo giữa nhiệm kỳ.

Thứ ba, các đồng chí là bí thư ĐU, chi ủy CS, giám đốc đơn vị lập kế hoạch hành động cá nhân thực hiện NQTW7 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, các tổ chức chính trị-xã hội (Công đoàn, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung NQTW7 tới toàn thể CBCNV, đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tập thể người lao động, hoàn thành trong tháng 7/2018.

Thứ năm, việc triển khai thực hiện NQTW7 phải gắn với thực thực hiện NQTW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2
Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Vietsovpetro sẽ gửi nội dung ghi hình Hội nghị học tập NQTW7 đến tất cả các chi, đảng bộ cơ sở để đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đều có điều kiện học tập, quán triệtNQTW7. Tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ chủ chốt các cấp trong Vietsovpetro, việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 sẽ đạt kết quả tốt, góp phần đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống.

dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2 PVFCCo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7
dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2 PV GAS quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII
dang uy vietsovpetro to chuc hoi nghi hoc tap quan triet va trien khai thuc hien nghi quyet trung uong 7 khoa xii dot 2 BSR học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Hoài Phong- Đức Hậu