Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

20:06 | 29/08/2021

8,981 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 27/8/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) Tập đoàn; đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp (Ban TT&VHDN Tập đoàn).

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua Microsoft Teams với sự tham dự của 176 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và khách mời đại diện các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, quần chúng ưu tú thuộc các chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại phiên thứ I (toàn Đảng bộ) truyền tải và thống nhất nhận thức trong toàn thể đảng viên, cán bộ nhân viên, người lao động của Viện đối với phương châm hành động: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đây là phương châm hành động nhất quán trong toàn Tập đoàn, là nội dung quan trọng trong thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Viện và Tập đoàn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong toàn Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Với ý nghĩa đó, tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban TT&VHDN Tập đoàn đã chỉ đạo và nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp: “Trong lúc khó khăn này, càng phải thực hiện tốt hơn văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân phải đoàn kết hơn nữa, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và rất cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, sáng tạo, đặc biệt với một đơn vị chuyên về nghiên cứu khoa học như Viện Dầu khí Việt Nam, để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới hiệu quả chung cho hoạt động của Tập đoàn”.

Đồng chí Trần Quang Dũng ghi nhận và biểu dương Đảng bộ VPI với cách làm sáng tạo, hình thức sinh hoạt phong phú, đã truyền tải được nội dung trực tiếp đến từng cán bộ, đảng viên, để cùng nhau lan tỏa và thống nhất trong nhận thức, từng bước thấm nhuần trong từng CBCNV, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hằng ngày; để văn hóa doanh nghiệp không phải là một điều gì đó mơ hồ, tách biệt với hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ của doanh nghiệp, mà thực chất, là một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đồng chí Nguyễn Anh Đức - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy VPI, Viện trưởng chủ trì hội nghị

Sau phần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, bộ phận Văn hóa doanh nghiệp VPI đã truyền tải nội dung phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” đến toàn thể hội nghị:

Trong đó, “Đoàn kết” được cụ thể bằng việc luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đồng nghiệp, bộ phận, phòng ban, đơn vị khác để thấu hiểu và đồng cảm; không đổ lỗi, luôn coi mình là nguyên nhân; từ đó sẵn sàng chia sẻ (thông tin, dữ liệu), hỗ trợ và phối hợp để cùng hoàn thành công việc, tôn trọng, hợp tác, không có hành động xúc phạm đồng nghiệp.

Sự “Kỷ cương” được thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, nội quy của Tập đoàn, trong đó lãnh đạo luôn nêu gương trong mọi hoạt động. Mọi người lao động phải chấp hành theo đúng phân công, đúng quy trình nghiệp vụ; có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tần suất, tiến độ và chất lượng công việc; Tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các kỳ họp, các khóa đào tạo/huấn luyện và các sự kiện theo yêu cầu tổ chức…

Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Bộ phận Văn hóa doanh nghiệp VPI, truyền tải nội dung chuyên đề.

Thi đua lao động “Sáng tạo” là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển, cán bộ đảng viên, người lao động VPI phải chủ động học tập, trau dồi, tự nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn, không ngừng trang bị cho mình các kỹ năng mềm, sự kiên trì, nhẫn nại, đặc biệt đối với đơn vị nghiên cứu khoa học như VPI thì niềm đam mê nghề nghiệp chính là yếu tố quan trọng, Viện luôn tạo điều kiện, khuyến khích CBCNV có đề xuất, giải pháp, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn đối với nhiệm vụ được phân công; khuyến khích, ghi nhận các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc cho cá nhân, bộ phận và tổ chức.

Và để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp thì “Hiệu quả” luôn là tiêu chí quyết định. Tiêu chí này được cụ thể hóa trong phương châm hành động thông qua việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực (nhân lực, chi phí, thời gian, thiết bị...) để tăng hiệu suất công việc; tránh thất thoát hoặc gây lãng phí các nguồn lực của tổ chức; Nắm vững và thực hành tốt các nguyên lý và thói quen giúp liên tục nâng cao hiệu quả cá nhân và hiệu quả cùng người khác; Làm việc với tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi với những sự việc nhỏ nhất, tôn trọng các ý kiến trái chiều; Mỗi một việc làm luôn có nhiều phương án thực hiện, mỗi sự vật hiện tượng luôn có mặt trái và sẽ không bao giờ có phương án hoàn hảo cho mọi vấn đề; Luôn xác định rõ thước đo kết quả công việc, hướng tới hiệu quả cao nhất và nỗ lực để tạo ra những kết quả đột phá.

Đảng ủy VPI tổ chức hội nghị chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Cán bộ, đảng viên VPI trao đổi thảo luận tại hội nghị

Đảng ủy VPI cũng xác định, việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” là một nội dung quan trọng thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam, gắn với việc triển khai thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp VPI” với những giá trị cốt lõi “Đạo đức - Chuyên nghiệp - Trí tuệ”. Đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng trong toàn Đảng bộ sẽ góp phần xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa doanh nghiệp VPI thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức đảng, hoạt động điều hành quản lý nghiên cứu khoa học của đơn vị; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với VPI.

Tại Phiên thứ 2, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPI tiếp tục triển khai sinh hoạt chi bộ (cũng bằng hình thức trực tuyến qua MS Teams). Trong đó, các đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chuẩn bị nội dung sinh hoạt trực tuyến chuyên đề, việc triển khai thực hiện đã được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao, đây thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần tích cực khơi dậy và vun đắp truyền thống tự hào của “Những người đi tìm lửa”, qua đó xây dựng và phát triển văn hóa mang bản sắc Petrovietnam trong thời kỳ mới.

P.V

VPI thông báo chương trình học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 VPI thông báo chương trình học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021
VPI triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 VPI triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19
Chủ tịch UBND TP HCM kiểm tra công tác tiêm vắc-xin Covid-19 tại VPI Chủ tịch UBND TP HCM kiểm tra công tác tiêm vắc-xin Covid-19 tại VPI
VPI và GICON® hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới ở Việt Nam VPI và GICON® hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới ở Việt Nam

DMCA.com Protection Status