• Hợp đồng Dầu khí

  Hợp đồng Dầu khí

  (PetroTimes) - Trong sản xuất kinh doanh, bất kể doanh nghiệp nào cũng phải ký các hợp đồng với nhiều đối tác để thực hiện việc: mua bán lắp đặt máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm v.v...
 • Việc đặt tên cho cấu tạo, mỏ dầu khí trên Biển Đông

  Việc đặt tên cho cấu tạo, mỏ dầu khí trên Biển Đông

  (PetroTimes) - Trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí, khi phát hiện những cấu tạo mà các nhà chuyên môn hy vọng có khả năng chứa dầu khí thì người ta đặt tên cho cấu tạo đó.
 • Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam

  Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam 1

  (PetroTimes) - Ở nước ta, dầu và khí đốt đã được phát hiện dưới độ sâu hơn 1000 mét trong lòng đất vào những năm 70 của thế kỷ trước nhờ vào các giếng khoan thường gọi là giếng khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí.
1 2
DMCA.com Protection Status