DCM: Giá urê phục hồi thúc đẩy kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh

14:00 | 02/05/2021

|
Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 với doanh thu đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 151 tỷ đồng, tăng 65,4% cùng kỳ.
PVCFC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021PVCFC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
DCM dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%DCM dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8%
Cổ phiếu ngành Dầu khí sẽ hưởng lợi từ giá dầu tăng?Cổ phiếu ngành Dầu khí sẽ hưởng lợi từ giá dầu tăng?

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1/2021 đến từ mức tăng của giá urê và sản lượng bán đã bù đắp cho tác động từ chi phí khí đầu vào cao hơn. Giá urê toàn cầu trung bình tăng 44% cùng kỳ. Trong nước, vụ Đông Xuân kéo dài, nông dân nối vụ liên tục, giúp sản lượng tiêu thụ phân bón tốt.

Đáng chú ý, doanh thu từ xuất khẩu urê của DCM đã tăng gấp ba lần đạt 400 tỷ đồng, hỗ trợ mạnh mẽ cho kết quả SXKD quý 1 của Công ty.

Trong khi đó, trong quý 1/2021, chi phí lãi vay của DCM giảm 77,4% so với cùng kỳ khi DCM tích cực thanh toán dần các khoản nợ.

kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh
Kết quả kinh doanh quý 1 DCM tăng trưởng mạnh

Năm 2021 dự báo diễn biến thời tiết thuận lợi hơn cho ngành nông nghiệp, qua đó giúp nhu cầu tiêu thụ phân bón được cải thiện. Quý 2 là thời điểm bước sang vụ Hè Thu nên kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, do lượng tồn kho urê không cao nên cân đối cung cầu, bao gồm cả xuất nhập khẩu năm 2021 ở mức khá cân bằng, làm giảm áp lực cạnh tranh trong nước đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành phân bón Việt Nam. Do đó, nhiều dự báo cho thấy các doanh nghiệp phân bón tiếp tục có điều kiện thuận lợi trong hoạt động SXKD năm 2021, mặc dù trong thời gian tới, dự báo giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất ure tiếp tục tăng và giá cước vận chuyển cũng có xu hướng tăng.

M.P