ĐHĐCĐ PVMR năm 2021: Nỗ lực vượt khó, đạt kết quả đáng ghi nhận

20:21 | 27/04/2021

6,634 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 27/4, tại TP HCM, Tổng công ty Bảo dưỡng - Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.
PV GAS bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%PV GAS bầu bổ sung Thành viên HĐQT, chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 30%
ĐHĐCĐ bất thường PVGAS LPG năm 2021: Bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch HĐQTĐHĐCĐ bất thường PVGAS LPG năm 2021: Bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT
PVFCCo: Hoạt động tốt, giữ vững vị thế đầu ngànhPVFCCo: Hoạt động tốt, giữ vững vị thế đầu ngành

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV Tập đoàn. Về phía PVMR có ông Hồ Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT; ông Mai Ngọc Khoa - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc PVMR và các cổ đông của Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020, Tổng Giám đốc PVMR Mai Ngọc Khoa cho biết, năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 và biến động bất thường của giá dầu đã ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của PVMR, khiến nhiều dịch vụ của PVMR bị giảm sút doanh thu. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty đã triển khai các biện pháp kiểm soát, tiết giảm triệt để chi phí, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm giảm tối đa sự ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ SXKD được giao. Qua đó, PVMR đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong năm 2020. Trong đó, Công ty mẹ PVMR đạt doanh thu 220 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 0,41 tỷ đồng, vượt 173% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 2,13 tỷ đồng, vượt 113% kế hoạch năm.

ĐHĐCĐ PVMR năm 2021: Nỗ lực vượt khó, đạt kết quả đáng ghi nhận
Chủ tịch HĐQT PVMR Hồ Quyết Thắng báo cáo hoạt động của HĐQT

Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất trong năm 2020 của PVMR cũng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt 511,47 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6,27 tỷ đồng, đạt 378% kế hoạch; nộp NSNN đạt 15,91 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch năm.

Tổng Giám đốc PVMR Mai Ngọc Khoa báo cáo hoạt động SXKD
Tổng Giám đốc PVMR Mai Ngọc Khoa báo cáo hoạt động SXKD

Năm 2021, dự báo tình hình thị trường các mảng dịch vụ chính của PVMR còn hết sức khó khăn, nguồn công việc khan hiếm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, PVMR đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 508,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5,02 tỷ đồng; nộp NSNN 15,02 tỷ đồng.

PVMR cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 gồm: Tiếp tục nâng cao năng lực thi công, năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh tiếp thị, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành; quản trị chặt chẽ chi phí; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh chính là bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí, giám định, kiểm định và tiết kiệm năng lượng nhằm đảm bảo hiệu quả, nâng cao uy tín… PVMR cũng sẽ chuẩn bị các phương án, điều kiện để thực hiện theo chủ trương thoái vốn của Petrovietnam tại Tổng công ty ngay sau khi Đề án tái cấu trúc tổng thể Tập đoàn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS PVMR nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại Đại hội

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với ông Đinh Quốc Sỹ theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bầu 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026, do các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cũ đều đã hết nhiệm kỳ. Các thành viên HĐQT được bầu trong nhiệm kỳ mới gồm: ông Hồ Quyết Thắng, ông Mai Ngọc Khoa, ông Vũ Đình Chiến và bà Bùi Bích Hạnh. Các thành viên Ban Kiểm soát được bầu gồm: ông Nguyễn Trần Chung, bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa và bà Đỗ Thị Bích Hồng.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên PVMR năm 2021

Tại Đại hội, PVMR đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT/BKS năm 2020 và dự đoán chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS PVMR nhiệm kỳ 2021-2026.

D.Tuân - M.Phương

DMCA.com Protection Status