Đoàn đại biểu VPA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

13:59 | 25/12/2020

9,858 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 25/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 663 đại biểu đại diện cho 89 hội ngành trong cả nước.

Đoàn đại biểu Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) gồm 4 đại biểu: Chủ tịch Hội Ngô Thường San; Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Quốc Thập; Tổng thư ký Hội Nguyễn Huy Quý; và Chánh Văn phòng Hội Nguyễn Văn Hòa.

Đoàn đại biểu VPA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hơn 75 năm qua kể từ khi đất nước giành lại được độc lập, đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và trân trọng.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ trong việc trọng dụng người tài đức, Nghị quyết số 27 của Trung ương Khóa X đã khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, từ khi ra đời đến nay, VUSTA đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong nước và ngoài nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. VUSTA đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Đoàn đại biểu VPA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Đại hội

Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, các tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta.

Thủ tướng nêu rõ, hàng ngàn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp Hội là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề. Đó là phải làm cho khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

VUSTA thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam, tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước.

Đoàn đại biểu VPA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ. Trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả. Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước.

VUSTA phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhất là đối với công tác vận động, khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức. Tiếp tục chủ động thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tổ chức tốt các diễn đàn khoa học. Chủ động tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát huy hiệu quả tiềm lực của đội ngũ trí thức nước nhà.

Phấn đấu xây dựng VUSTA thành một tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, giữ vững vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước. Xây dựng và phát triển VUSTA không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội lần thứ VIII của VUSTA sẽ truyền đi một tinh thần mới khơi dậy trách nhiệm và khát vọng của các hội viên cả nước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tiếp tục đóng góp quan trọng cho đất nước ta.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết Đại hội và bầu Hội đồng Trung ương khóa VIII gồm 192 thành viên, Ủy ban Kiểm tra gồm 9 thành viên, Đoàn Chủ tịch gồm 26 thành viên và 4 thường trực Đoàn. TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành hành trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội được bầu giữ chức chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn đại biểu VPA tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn đại biểu Hội Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội

Hội Dầu khí Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận, tập hợp những người đã và đang công tác khoa học, công nghệ, kinh tế, quản lý kỹ thuật trong và ngoài ngành Dầu khí để duy trì, phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm góp phần xây dựng, phát triển ngành Dầu khí.

Là đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong suốt hơn 10 năm xây dựng và phát triển, VPA luôn giữ vai trò kết nối, phát huy sáng tạo của các hội viên trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật có liên quan đến công nghiệp dầu khí, sử dụng hiểu biết, kinh nghiệm của hội viên để triển khai các hoạt động chuyên môn như tham mưu, tư vấn cho các cơ quan Nhà nước và cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong các vấn đề quan trọng như xây dựng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, các biện pháp cụ thể thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế, làm công tác phản biện trong các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ và các dự án của Petrovietnam cũng như các đơn vị thành viên; tiến hành các công tác học thuật như tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên ngành, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từ điển chuyên ngành; giao lưu và xây dựng quan hệ với các tổ chức, hội, hiệp hội trong nước và thế giới…, góp phần vào hiệu quả hoạt động của Petrovietnam cũng như góp phần quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nói chung.

Hội DKVN là Hội DKVN là "người đồng hành", chỗ dựa tinh thần, điểm tựa tin cậy trong mọi mặt hoạt động của Petrovietnam
CLB Doanh nghiệp Dầu khí tổ chức Hội nghị sinh hoạt lần II năm 2020 CLB Doanh nghiệp Dầu khí tổ chức Hội nghị sinh hoạt lần II năm 2020
Hội Dầu khí Việt Nam là nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam Hội Dầu khí Việt Nam là nguồn tài nguyên quý của Petrovietnam

N.H

DMCA.com Protection Status