Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 23, phát hành thứ Ba ngày 8/9/2020

10:21 | 07/09/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 23 có những bài tiêu biểu: ^ 8 tháng năm 2020: PVN nộp ngân sách gần 45 nghìn tỉ đồng ^ Tái tạo Văn hóa Petrovietnam: Gắn với chiến lược phát triển của PVN ^ “Chiến dịch 51 ngày đêm” của BSR: Niềm tin chiến thắng ^ Ngành dầu khí cần vốn và cơ chế để phát triển ^ Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn đầu giếng BK-21