Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 77, phát hành thứ Ba ngày 21/9/2021

15:40 | 20/09/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 77 có những bài tiêu biểu: ^ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Truyền thông góp phần nâng cao vị thế, vai trò của doanh nghiệp nhà nước ^ Khoa học và công nghệ là sức mạnh mềm ^ PVEP nộp ngân sách hơn 5.100 tỉ đồng ^ BSR - 4 giải pháp vượt khó
DMCA.com Protection Status