Gas Shipping (GSP) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu vào ngày 28/6

11:39 | 21/06/2024

6,342 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tổng Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping, mã chứng khoán: GSP) thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 là ngày 28/6/2024.

Theo đó, Gas Shipping sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Với gần 55,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Gas Shipping dự kiến phát hành hơn 5,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 55,8 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Gas Shipping dự kiến sẽ tăng từ 558 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ, cổ đông A sở hữu 117 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A được nhận 117x1/10 = 11,7 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm trồn xuống là 11 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Gas Shipping (GSP) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu vào ngày 28/6
Gas Shipping (GSP) sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu vào ngày 28/6

Theo lãnh đạo Gas Shipping, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ sẽ giúp Gas Shipping có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD cũng như hoạt động đầu tư trong năm 2024 và các năm tiếp theo; đồng thời sẽ đảm bảo nâng cao quy mô và khả năng tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường vận tải biển phát triển mạnh mẽ và ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Năm 2023, Gas Shipping đạt đoanh thu đạt 1.811 tỷ đồng, vượt 21% KH năm; Lợi nhuận trước thuế 105,8 tỷ đồng, vượt 11% KH năm (Lợi nhuận trước thuế đã bao gồm điều chỉnh khẩu hao tàu Thăng Long Gas và Tàu Đà Nẵng Gas từ 13 năm xuống 11 năm; nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ lợi nhuận trước thuế sẽ là 117 tỷ đồng vượt 23% KH đề ra).

Năm 2024, ĐHĐCĐ Gas Shipping đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.750 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng.

Gas Shipping cũng thông báo về việc sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, dự kiến vào tháng 7/2024. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là 28/6. Nội dung cuộc họp hiện chưa được công bố.

M.P

Gas Shipping tiếp tục ghi nhận cột mốc tăng trưởng trong năm 2023Gas Shipping tiếp tục ghi nhận cột mốc tăng trưởng trong năm 2023
Gas Shipping (GSP): Tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh hoạt động đầu tưGas Shipping (GSP): Tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh hoạt động đầu tư

DMCA.com Protection Status