30 năm Ngày khai thác tấn dầu đầu tiên từ tầng đá móng (6/9/1988 - 6/9/2018)

Hành trình Vietsovpetro và những cột mốc đáng nhớ

16:22 | 04/09/2018

11,172 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Trong thời gian hơn 37 năm hoạt động, Vietsovpetro đã tiến hành công tác tìm kiếm - thăm dò (TK-TD) trên hàng chục lô hợp đồng ở thềm lục địa Việt Nam, tiến hành khoan 93 giếng TK-TD, đã phát hiện các mỏ dầu chủ đạo, đặt nền móng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.
hanh trinh vietsovpetro va nhung cot moc dang nhoBài 3: Vietsovpetro tin trong tầng đá móng có dầu
hanh trinh vietsovpetro va nhung cot moc dang nhoMột quá trình tư duy sáng tạo
hanh trinh vietsovpetro va nhung cot moc dang nhoBài cuối: Thay đổi lịch sử tìm dầu thế giới

Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt - Xô (nay là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) được thành lập trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô được ký kết ngày 19/6/1981. Ngày 19/11/1981 Vietsovpetro chính thức đi vào hoạt động và bắt tay vào công tác nghiên cứu tài liệu địa chất - địa vật lý, xây dựng chiến lược và chương trình TK-TD dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam. Đến nay, lịch sử thăm dò dầu khí của Vietsovpetro đã sang tuổi thứ 37. Trong thời gian 37 năm hoạt động, Vietsovpetro đã tiến hành công tác TK-TD trên hàng chục lô hợp đồng ở thềm lục địa Việt Nam, tiến hành khoan 93 giếng TK-TD, đã phát hiện các mỏ dầu chủ đạo, đặt nền móng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Ôn lại lịch sử hơn 36 năm qua, có thể điểm lại những sự kiện, những mốc son ghi nhớ thành quả lao động của các thế hệ làm công tác TK-TD tại Vietsovpetro như sau:

Ngày 31/12/1983: Mở lỗ giếng khoan TK-TD dò đầu tiên - giếng BH-5 tại Vòm Nam (nay là khu vực trung tâm) mỏ Bạch Hổ.

Ngày 2/6/1984: Thử vỉa thành công tại đối tượng số 2 giếng khoan BH-5, nhận dòng dầu công nghiệp đầu tiên từ vỉa cát kết 23-2 thuộc phức hệ Mioxen dưới.

hanh trinh vietsovpetro va nhung cot moc dang nho
Ngày 24/5/1984, tàu khoan Mikhain Mirchin phát hiện dầu trong tầng móng tại giếng BH5 (ảnh: Vũ Hường)

Ngày 22/6/1984: Phát hiện dầu ở Mỏ Rồng tại giếng khoan R-1. Đây là tiền đề, mở đầu cho hàng loạt phát hiện dầu khí ở các khu vực mới thuộc cụm mỏ Rồng về sau: Nam Trung tâm Rồng (1987), Đông Bắc Rồng (1989), Đông Rồng (1993), Đông Nam Rồng (1995), Yên Ngựa Rồng (2004), Nam Rồng (2005).

Ngày 14/2/1985: Phát hiện dầu trong phức hệ Oligoxen dưới mỏ Bạch Hổ tại giếng khoan BH-4. Đây là lần đầu tiên vỉa dầu có giá trị công nghiệp nằm dưới tập sét dị thường áp xuất cao (tương tự tập sét Barat ở khu vực Đông Nam Á) được phát hiện, là điều mà các công ty thăm dò dầu khí trước đây ở Việt Nam và Đông Nam Á luôn phủ định.

hanh trinh vietsovpetro va nhung cot moc dang nho
Phát hiện dòng dầu công nghiệp đầu tiên tại Mỏ Rồng bởi tàu khoan Mikhain Mirchin

Ngày 9/5/1987: Phát hiện dầu trong đá móng hang hốc - nứt nẻ mỏ Bạch Hổ tại giếng khoan BH-6 (sau này được khẳng định tại giếng khoan số 1, giàn MSP-1). Sự kiện này là bước ngoặc lịch sử của ngành Dầu khí Việt Nam. Với nguồn trữ lượng dồi dào và lưu lượng lớn, dầu khai thác từ đá móng đã đẩy sản lượng dầu của Vietsovpetro tăng nhanh, đạt mốc 5 triệu tấn trong vòng 5 năm kể từ khi bắt đầu khai thác. Đến nay, dầu khai thác từ đá móng hang hốc - nứt nẻ mỏ Bạch Hổ chiếm hơn 80% tổng sản lượng dầu của Vietsovpetro. Bên cạnh đó, việc phát hiện ra thân dầu trong đá móng trước Kainazoi mỏ Bạch Hổ còn có những đóng góp to lớn, quan trọng cho khoa học dầu khí dầu khí Việt Nam và thế giới.

Ngày 14/7/1988: Phát hiện dầu tại giếng khoan ĐH-1X mỏ Đại Hùng thuộc Lô 05, bồn trũng Nam Côn Sơn.

Ngày 23/4/2005: Phát hiện khí - condensate tại giếng khoan TƯ-1X, mỏ Thiên Ưng - Mãng Cầu thuộc Lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn.

Ngày 3/8/2005: Phát hiện dầu trong đá móng hang hốc - nứt nẻ khu vực Nam Rồng (sau này hợp nhất thành mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi) tại giếng khoan R-20.

Ngày 7/7/2011: Phát hiện dầu tại mỏ Mèo Trắng - giếng khoan MT-1X.

Ngày 4/8/2011: Phát hiện dầu tại mỏ Gấu Trắng - giếng khoan GT-1X.

Ngày 30/6/2012: Phát hiện dầu tại mỏ Thỏ Trắng - giếng khoan ThT-1X.

Ngày 2/8/2014: Phát hiện dầu tại mỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12 từ giếng khoan CT-2X. Đây là lần đầu tiên tại bồn trũng Cửu Long, dòng dầu có giá trị công nghiệp được phát hiện trong phức hệ trầm tích Oligoxen D, đối tượng mà hầu hết các chuyên gia nghiên cứu địa chất dầu khí Việt Nam cho rằng khó tồn tại các vỉa dầu có giá trị công nghiệp. Phát hiện này mở ra định hướng mới cho công tác thăm dò mở rộng ở Lô 09-1 và các lô lân cận thuộc bồn trũng Cửu Long do Vietsovpetro điều hành như 09-3/12, 16-1/16.

Những sự kiện, những mốc son kể trên chắc chắn sẽ còn kéo dài trong tương lai, mang lại nguồn trữ lượng mới, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Phạm Xuân Sơn

DMCA.com Protection Status