Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

16:01 | 12/06/2021

11,673 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí phụ trách công tác đảng tại các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn tham dự hội nghị qua 10 điểm cầu trực tuyến kết nối với điểm cầu Tập đoàn.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Lãnh đạo Tập đoàn tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn

Khai mạc và Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW
Điểm cầu tại PV OIL (Tp. Hồ Chí Minh)
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW
Điểm cầu tại 46 Trương Định (Tp. Hồ Chí Minh)
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW
Điểm cầu tại trụ sở Vietsovpetro (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Tại điểm cầu Ban QLDA NMNĐ Sông Hậu 1 (Hậu Giang)

Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Những kết quả đạt được nêu trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng, thể hiện vai trò của người đứng đầu, đặc biệt là sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Sự bảo đảm vận hành thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, với một hệ thống các văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, có sự ràng buộc bởi trách nhiệm nêu gương, kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức đảng. Sự đa dạng, đổi mới trong nội dung và phương thức tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất. Cùng với đó là sự kế thừa và phát huy một cách hiệu quả những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác từ những nhiệm kỳ trước, trong đó chú trọng việc cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Chỉ thị 05.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh phát biểu tham luận tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về việc học tập và làm theo Bác, nghe công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh, Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vinh dự thay mặt cho tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí trình bày tham luận tại Hội nghị. Tham luận nhấn mạnh những kết quả mà người lao động Dầu khí đạt được trong những năm qua chính là nhờ không ngừng học tập, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ từ những việc làm nhỏ nhất, là tinh thần lao động quên mình vì sự nghiệp “tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc” như mong muốn của Người lúc sinh thời. Những hành động đẹp đã lan tỏa văn hóa Petrovietnam, là niềm tự hào, là sức mạnh để người dầu khí tự tin phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về các tấm gương điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh cũng là 1 trong 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016-2021 và được nhận Bằng khen của Thủ tướng trong đợt này.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu trụ sở Petrovietnam

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các tham luận tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được của toàn Đảng ta trong 5 năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những cách làm sáng tạo, đạt được những hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là những "bông hoa đẹp", đang từng ngày vun góp, tạo ra "rừng hoa đẹp" cho đất nước. Đảng và Nhà nước trân trọng ghi nhận và mong các đồng chí tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng, dẫn dắt, nhân rộng để mọi người noi theo, cùng tiến bộ” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, phân tích thuận lợi, khó khăn về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là cơ bản, chiến lược; "chống" là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần "nói đi đôi với làm", "rèn luyện suốt đời", thường xuyên "tự soi", "tự sửa". Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư mong rằng, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong buổi chiều, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Các đại biểu đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Sống tích cực hơn nhờ những bài học từ BácSống tích cực hơn nhờ những bài học từ Bác
Bài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa PetrovietnamBài 3: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là nền tảng văn hóa Petrovietnam
Bài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trịBài 2: Học tập Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWHội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Bài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầuBài 1: Đảng ủy Petrovietnam đặt người lao động lên hàng đầu
Giàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh nhận Bằng khen của Thủ tướngGiàn trưởng Nguyễn Thanh Tĩnh nhận Bằng khen của Thủ tướng
Người lao động Dầu khí luôn đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên hàng đầuNgười lao động Dầu khí luôn đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên hàng đầu
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "Mệnh lệnh từ trái tim"
Vietsovpetro sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịVietsovpetro sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
PV GAS học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIIPV GAS học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XII

H.A

DMCA.com Protection Status