Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "Mệnh lệnh từ trái tim"

16:00 | 27/04/2021

13,240 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim"
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo sơ kết

Phát biểu khai mạc và báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Theo đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “Mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương; được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khóa. Việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim"
Tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim"
Tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Công tác sơ kết được chú trọng; đã xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những biến động khó lường của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước, song với ý chí vươn lên và bằng quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắt và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội; chung tay cùng cả nước chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu quan trọng, ổn định cho NSNN với tỷ trọng khoảng 16,5%.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim"

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh, đại diện người lao động Dầu khí trình bày tham luận tại Hội nghị

Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng 26 tập thể và 11 cá nhân. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 1 tập thể là Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan thuộc Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và 1 cá nhân là đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh, Trưởng giàn thuộc Phòng Vận hành - Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC). Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh đã đại diện cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí đã có tham luận, chia sẻ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành "mệnh lệnh từ trái tim"
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc sơ kết 05 năm Chỉ thị số 05-CT/TW có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và của toàn hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển doanh nghiệp và đất nước trong tình hình mới, từng bước hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước”, xây dựng Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, sớm được “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, như sinh thời Bác Hồ từng mong ước.

Học theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụHọc theo Bác vừa là động lực, vừa là giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
Tuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo BácTuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
Cựu chiến binh Dầu khí tích cực, chủ động, sáng tạo trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhCựu chiến binh Dầu khí tích cực, chủ động, sáng tạo trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhTuổi trẻ Dầu khí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đảng ủy Tập đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020Đảng ủy Tập đoàn tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020
Long trọng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm A-déc-bai-gianLong trọng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm A-déc-bai-gian
Học Bác Hồ ở lối sống lành mạnh, trách nhiệm nêu gươngHọc Bác Hồ ở lối sống lành mạnh, trách nhiệm nêu gương

H.A

DMCA.com Protection Status