Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

09:14 | 05/07/2022

3,269 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 2/7, tại tỉnh Cao Bằng, Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Hội CCB Cơ quan Tập đoàn) tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hoạt động giáo dục truyền thống.

Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình của chào mừng thành công Đại hội Hội CCB Cơ quan Tập đoàn lần III, nhiệm kỳ 2022-2027; chương trình tri ân - giáo dục truyền thống lịch sử, thăm hỏi, tặng quà, dâng hương tại các di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Cao Bằng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) của Hội CCB Cơ quan Tập đoàn được diễn ra từ ngày ngày1/7 đến 3/7.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại – Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị; có các đại biểu đại diện Hội CCB Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội CCB Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội CCB Khối Bộ/ngành và đoàn thể Trung ương, Hội CCB các Hội tại Hà Nội, đại diện Ban Nữ công Công đoàn Cơ quan Tập đoàn; cùng hơn 30 cán bộ, hội viên và nguyên cán bộ Hội CCB Cơ quan Tập đoàn.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Đồng chí Lê Quang Toán - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn khẳng định, việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và tổ chức nói chuyện chuyên đề những quan điểm hiện nay của Đảng, Nhà nước về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Chi hội, góp phần xây dựng Đảng, Chi hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày chuyên đề tại Hội nghị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

Tại tỉnh Cao Bằng - nơi ngọn nguồn cách mạng, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại – Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam truyền đạt các nội dung chính: Nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những nội dung chính của chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu nhấn mạnh, trên tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Hội, từng cán bộ hội viên góp vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đối với Tập đoàn, Cơ quan Tập đoàn cũng như Hội CCB Cơ quan Tập đoàn sẽ luôn luôn phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trên chiến trường năm xưa, nay tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế đó là làm tốt chức năng sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống hội viên trong Cơ quan Tập đoàn; cần tăng cường bồi dưỡng hội viên; cần gắn công tác Hội với công tác chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, đồng chí Lê Quang Toán cảm ơn đồng chí Phạm Xuân Thâu đã truyền đạt rất cảm động về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; đồng thời mong đồng chí Phạm Xuân Thâu sẽ tiếp tục đồng hành cùng cán bộ công nhân viên Tập đoàn nói chung, hội viên Hội CCB Tập đoàn cũng như Cơ quan Tập đoàn nói riêng trong các chương trình, hoạt động tiếp theo.

Đồng chí Lê Quang Toán nhấn mạnh, toàn thể hội viên Hội CCB Cơ quan Tập đoàn dù đang công tác, đã nghỉ hưu hay toàn thể cán bộ công nhân viên Cơ quan Tập đoàn nói chung sẽ luôn luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt là khát vọng về ý chí tự lực, tự cường vươn lên để chúng ta thấy được có cuộc sống ngày nay là nhờ ơn Bác. Toàn thể hội viên sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị; các đồng chí nghỉ chế độ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương, góp phần thực hiện tốt những quy định của địa phương, luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quang Toán cũng đề nghị các chi hội, hội viên cần nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Đặc biệt các hội viên cần tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”; trong việc triển khai Đề án tái tạo văn hoá Petrovietnam đó là cần thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tạo động lực trong phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên: Tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ trì phối hợp với các đoàn thể tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống lịch sử, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng…; Hội phối hợp với Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân thật thiết thực và ý nghĩa…góp phần đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Các đại biểu chụp ảnh tại Hội nghị
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII
Đoàn công tác Hội CCB Cơ quan Tập đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tỉnh Cao Bằng

Trong chương trình công tác, sáng cùng ngày, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cao Bằng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).

Đồng chí Lê Quang Toán khẳng đinh: “Hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống lịch sử là truyền thống văn hoá của dân tộc cũng như truyền thống văn hoá của Petrovietnam trong đó có Hội CCB Tập đoàn nói chung, Hội CCB Cơ quan Tập đoàn nói riêng…Mỗi suất quà giá trị tuy không lớn nhưng nó thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tập thể người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và các CCB đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước”.

Nguyễn Hoan

Ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường SaRa mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốcSửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mớiPhát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới

DMCA.com Protection Status