Hội CCB PVE phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

17:27 | 06/10/2017

|
Vừa qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí (PVE) tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022 và thông qua một số nội dung quan trọng.  

Tham dự đại hội có đồng chí Vũ Công Trình, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; đồng chí Lê Quang Toán, Chánh Văn phòng Hội CCB Tập đoàn

Về phía PVE có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Lê Hữu Bốn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

hoi ccb pve phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho
Các đại biểu tham dự Đại hội CCB PVE nhiệm kỳ 2017-2022

Sau khi Đại hội thông qua các nội dung theo đúng quy định chung, đồng chí Lê Hữu Bốn, Chủ tịch Hội CCB PVE nhiệm kỳ 2014-2017 trình bày báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Công Khiên, Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2017 cũng nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Thanh với vai trò là CCB, đồng thời là lãnh đạo của PVE đã có những chia sẻ về vai trò của người CCB PVE nói riêng và CCB Tập đoàn nói chung trên con đường phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện tại khi có nhiều thông tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tập đoàn.

hoi ccb pve phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho
Đồng chí Đỗ Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVE phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đỗ Văn Thanh khẳng định, hơn ai hết, từng CCB phải phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định trước mọi tình huống khó khăn. Bên cạnh đó, Hội CCB cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp những ý kiến khách quan và không ngừng động viên lớp trẻ vững tin vào định hướng phát triển của Tập đoàn, tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu của nền kinh tế quốc gia.

Riêng ở PVE, trong những năm qua, dù Ban Chấp hành Hội CCB nhiệm kỳ 2014-2017 gặp nhiều khó khăn như số lượng nhân sự không đáng kể, còn trong giai đoạn củng cố tổ chức, hoạt động, các cán bộ hội viên chủ yếu kiêm nhiệm nhưng Hội vẫn phối hợp với các tổ chức đoàn thể đưa ra các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn để củng cố vai trò của Hội trong mọi hoạt động nòng cốt ở PVE và xây dựng một PVE đậm đà bản sắc văn hóa riêng.

hoi ccb pve phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho
Lãnh đạo Tổng Công ty chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB PVE nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Hội CCB PVE nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục lãnh đạo Hội hoạt động có hiệu quả trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí Lê Hữu Bốn tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội; đồng chí Nguyễn Ngọc Hòe, Phó Chủ tịch; đồng chí Phạm Công Khiên, Ủy viên.

hoi ccb pve phat huy ban chat truyen thong bo doi cu ho
Đồng chí Lê Hữu Bốn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội CCB PVE nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Hữu Bốn đã bày tỏ sự quyết tâm đưa các hoạt động của Hội CCB PVE vào thực chất, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thành các mục tiêu chính trị, sản xuất của PVE. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ là hạt nhân cho các phong trào xây dựng văn hóa, thi đua, lao động sản xuất, đoàn kết của CBCNV PVE trong mọi hoàn cảnh khó khăn của ngành Dầu khí hiện tại và tương lai.

P.V