Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021

11:34 | 27/12/2021

10,892 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 23/12, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IX (mở rộng), tổ chức bầu kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 và tổng kết công tác, hoạt động năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, TP HCM, Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi qua MS Teams.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương Hội CCB Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - cán bộ Ban Tuyên giáo, Hội CCB Việt Nam. Về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Vũ Thị Thu Hương - Phó Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN), Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn; đồng chí Lê Anh Chiến, Phó Trưởng ban TT&VHDN; đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Phó Trưởng phòng Đoàn thể và Dân chủ cơ sở Ban TT&VHDN; cùng các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Hội CCB Tập đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và đại diện Ban Chấp hành các Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Các đồng chí trong BCH Hội CCB Tập đoàn biểu quyết thông qua chương trình bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn.

Nhằm kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đặng Đình Công - Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro và đồng chí Nguyễn Hữu Quyết - Chủ tịch Hội CCB Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vào BCH Hội CCB Tập đoàn. BCH Hội CCB Tập đoàn cũng đã bầu đồng chí Đặng Đình Công - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro; đồng chí Nguyễn Văn Định - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn và đồng chí Khương Lê Thành - Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn; và bầu đồng chí Đặng Đình Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã nêu: năm 2021, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài, nhiều cán bộ hội viên phải làm việc online, Hội CCB Tập đoàn đã xây dựng, triển khai chương trình hành động với các nội dung thiết thực, phù hợp và hiệu quả trong việc thực hiện, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, quy định của cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn, đặc biệt đối với các hội viên làm việc tại nhà cũng thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch Covid-19.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, BCH đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam mới ban hành; kết hợp với tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo hội viên là đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động do Tập đoàn và Trung ương Hội chỉ đạo; tuân thủ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tích cực chủ động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người lao động dầu khí khi tham gia mạng xã hội; tích cực đăng tải thông tin về hoạt động của Tập đoàn, các đơn vị thuộc Tập đoàn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội lên trang fanpage: “Người lính trên mặt trận Dầu khí” góp phần tuyên truyền tới người lao động trong ngành Dầu khí và nhân dân về hình ảnh, hoạt động của Tập đoàn nói chung, hoạt động của các cơ quan đơn vị và đoàn thể nói riêng.

Hội đã thường xuyên quán triệt, giáo dục hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thường xuyên tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tập đoàn. Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người lao động, người thân đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ "Triệu phần quà đại đoàn kết" trong điều kiện thực tế dưới mọi hình thức.

Tiêu biểu có Hội CCB Vietsovpetro đã tham gia 02 bài thi viết giải Búa Liềm Vàng; 9 bài viết cho bản tin Vietsovpetro các số 77, 78, 79, và số đặc biệt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Tuyên truyền 04 bài trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam về hoạt động của Hội trong công tác an sinh xã hội và bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11). Xây dựng 01 video “Hội CCB Vietsovpetro làm tốt công tác ASXH” chất lượng tốt.

Hội CCB BSR thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể của các xã Bình Trị, Bình Thuận và Bình Hải (huyện Bình Sơn) để tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặc biệt là các hạng mục công trình như khu vực cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm của nhà máy và tuyến ống dẫn sản phẩm, khu vực bể chứa sản phẩm.

Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực cùng đơn vị tham gia vào Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam và các hoạt động xã hội của Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Thiếu tướng Nguyễn Thành Công và đồng chí Phạm Xuân Cảnh trao bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2020

Về công tác tổ chức, BCH đã luôn duy trì tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, BCH thường kỳ theo hình thức trực tuyến, chỉ đạo các hoạt động của Hội thường xuyên và một số nhiệm vụ phát sinh; kịp thời ban hành quyết định rà soát, kiện toàn và bổ sung quy hoạch BCH; xây dựng đề án và quy trình, thủ tục rà soát bổ sung, lấy phiếu giới thiệu, tín nhiệm, quy hoạch các chức danh Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đảng ủy Tập đoàn phê duyệt và chỉ đạo các cấp Hội cơ sở trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn BCH đảm bảo số lượng, chất lượng, năng lực lãnh đạo và tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; chủ động báo cáo, đề xuất với cấp ủy lãnh đạo, sắp xếp tổ chức Hội phù hợp với công tác tái cấu trúc và điều kiện tình hình hiện nay của đơn vị; phối hợp với cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn về quản lý nhân sự, lao động, rà soát lực lượng cán bộ, người lao động là quân nhân xuất ngũ có đủ điều kiện kết nạp hội viên mới; thường xuyên cập nhật hội viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác và đề xuất làm thẻ hội viên. Kết quả, trong năm 2021 đã chuẩn y, kiện toàn bổ sung và chỉ định 17 đồng chí ủy viên BCH và thường trực các Hội cơ sở ngay khi có sự thay đổi về nhân sự như: Hội CCB Cơ quan Tập đoàn, Vietsovpetro, PTSC, PVI, PVC, PVEP... Hội CCB Vietsovpetro đã kết nạp 18 hội viên mới, chuyển sinh hoạt về địa phương cho 36 hội viên...; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Về công tác động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tập đoàn; Hội đã tích cực động viên khích lệ CCB tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, SXKD; phong trào tiết kiệm, chống lãng phí góp phần nâng cao hiệu quả năng suất lao động… thu hút đông đảo hội viên tham gia và đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi nhiều tỷ đồng. Trong đó tiêu biểu: Hội PVCFC có 12 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; sáng kiến của các đồng chí Đặng Đình Công, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro, Nguyễn Đức Hiệp - Xí nghiệp Khai thác công trình khí, Nguyễn Thành Vinh - Xí nghiệp Vận tải biển và công tác lặn, Nguyễn Bá Thanh - Giàn trưởng MSP9… đã làm lợi cho cơ quan đơn vị, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB Tập đoàn tổ chức tọa đàm trực tuyến “Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”

Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các Hội trực thuộc tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi); tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý của Hội CCB các Bộ/Ban/Ngành Trung ương tham gia vào Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) với chủ đề “Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và phối hợp với Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021) với chủ “Phát huy truyền thống: Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt đến các cấp Hội triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” theo hình thức phù hợp nhằm đưa nội dung hành động vào tư tưởng, suy nghĩ, việc làm của hội viên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn và Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB Tập đoàn cùng với MTTQ tỉnh Cà Mau trao quà cho cáchọc sinh là con em CCB có hoàn cảnh khó khăn

Về công tác phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị trong Tập đoàn, Hội CCB đã phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn ký kết Kế hoạch liên tịch về triển khai Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam; phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7; kêu gọi cán bộ công nhân viên tham gia “Hiến máu cứu người” với chủ đề “Nhiệt huyết người Dầu khí”; chỉ đạo Hội CCB Cơ quan phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi ảnh “Không gian làm việc - nét đẹp văn hóa Petrovietnam”; tích cực tham gia triển khai thực hành 5S cùng với "7 thói quen hiệu quả” trong quá trình làm việc; Hội CCB Vietsovpetro đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Công đoàn tổ chức hành trình về nguồn tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận); thăm, giao lưu và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Trạm radar 575 Vùng 4 Hải quân và các em học sinh đảo Phú Quý có thành tích học tập xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nghĩa tình.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB Vietsovpetro Đặng Đình Công tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội biên phòng và ngư dân đảo Phú Quý

Về công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với tấm lòng "trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội" góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa Dầu khí, Hội CCB Tập đoàn đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ từ nguồn kinh phí nghĩa tình đồng đội. Hội đã triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho các CCB, thương binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Cà Mau…; tổ chức tặng quà cho 60 gia đình CCB và con em CCB là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoàn thành Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau; Hội cũng đã phối hợp tốt với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức “Tết sum vầy” với các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí tặng quà cho các hội viên CCB các đơn vị thuộc Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 với số tiền hơn 528 triệu đồng; tổ chức quyên góp tặng quà cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân trên đảo Trường Sa và nhà giàn DKI; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người lao động, bạn bè, người thân đóng góp ủng hộ các lực lượng chống dịch bệnh, nhắn tin ủng hộ và quyên góp ủng hộ vào Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, quyên góp ủng hộ "Triệu phần quà đại đoàn kết" giúp CCB các tỉnh thành phía Nam với số tiền hơn 128 triệu đồng; Hội đã chủ trì phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, hội viên, người lao động tại các đơn vị là thương binh, con liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà các trung tâm thương binh và người có công, các gia đình thương binh liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam dioxin...; ủng hộ kinh phí “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” một số đơn vị, địa phương với tổng số tiền hỗ trợ tặng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là gần 200 triệu đồng… Hoạt động của Hội đã thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, tương thân, tương ái giữa các hội viên với tổ chức Hội.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB BSR phối hợp cùng Bộ đội biên phòng vận động tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối với NMLD Dung Quất cho bà con ngư dân xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hội CCB Tập đoàn đã tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tinh thần của “Người đi tìm lửa”, mục tiêu, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và ý chí vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hoạt động của Hội trong năm 2021 được đánh giá rất tích cực, nhiều chuyển biến hơn so với những năm trước. Trước những khó khăn, Hội đã chủ động đề xuất, báo cáo để các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, giãn, lùi, dừng tổ chức các hoạt động tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Bước sang năm 2022, Hội sẽ tập trung chủ yếu vào việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác đã đề ra; tham mưu để các cấp lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức thành công, tổ chức sớm các hoạt động, nhất là công tác truyền thông nâng cao vị thế thương hiệu và hình ảnh của Tập đoàn; vận động tập hợp đoàn kết các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực chủ động tuyên truyền động viên hội viên CCB và người lao động phát huy bản chất truyền thống văn hóa Petrovietnam, động viên CCB tham gia phong trào thi đua do Trung ương Hội CCB Việt Nam, Tập đoàn và đơn vị phát động, luôn gương mẫu xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phòng chống dịch Covid-19; chủ trì phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn tổ chức hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, kết hợp tập huấn về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ; tổ chức hưởng ứng các hoạt động theo Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam; tiếp tục củng cố tổ chức Hội, chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội CCB các cấp trong toàn Tập đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027; động viên hội viên tích cực thi đua chào mừng Đại hội CCB các cấp và cuộc thi tìm hiểu về các kỳ đại hội và lịch sử CCB do Trung ương Hội CCB phát động; tích cực chủ động tuyên truyền động viên hội viên CCB và người lao động phát huy bản chất truyền thống văn hóa Petrovietnam hoàn thành nhiệm vụ SXKD của đơn vị và Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn kiện toàn tổ chức và tổng kết công tác hoạt động năm 2021
Hội CCB Tập đoàn đón nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn chúc mừng Hội CCB Tập đoàn đã kiện toàn kịp thời BCH, Ban Thường vụ và Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn ghi nhận, đánh giá cao, ấn tượng với những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm 2021, nhất là trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, tổ chức Hội đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đối với đồng chí, đồng đội, qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn. Năm 2022 là năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, trước tình hình đất nước, Tập đoàn còn nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn cần tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” của CCB Việt Nam, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng Petrovietnam ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng là tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước, có vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thay mặt Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Nguyễn Minh Sơn. Hội CCB Tập đoàn hứa với lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bằng tất cả nhiệt huyết, quyết tâm, đoàn kết vươn lên và niềm tự hào về truyền thống ngành Dầu khí. Toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tích cực gương mẫu tham gia trong thực hiện Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam một cách hiệu quả, quyết tâm thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách chuyên môn được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 của Tập đoàn.

Kết quả các hoạt động năm 2021, Hội CCB Tập đoàn và Hội CCB Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối 487 và Khối hội cơ sở vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2021.

4 tập thể và 29 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội; có 73 tập thể và 227 cá nhân được tặng giấy khen của Hội CCB Tập đoàn; có 6 Hội trực thuộc trên tổng số 23 Hội cơ sở trực thuộc được bình xét, đánh giá và biểu dương vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Ngoài ra, 12 tập thể và 23 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 và có 4 tập thể được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Trong phòng chống Covid-19 có Hội CCB Đội Bảo vệ Vũ trang thuộc Hội CCB Vietsovpetro được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

N.H - L.T

Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Hội CCB Cơ quan Tập đoàn tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả
Hội CCB BSR: Chủ động công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn cho Nhà máy Hội CCB BSR: Chủ động công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn cho Nhà máy
Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021 Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Hội CCB Cơ quan Tập đoàn năm 2021
Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào đã góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ngày càng phát triển Cựu chiến binh Tập đoàn tự hào đã góp phần xây dựng Tập đoàn Dầu khí ngày càng phát triển
Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khí Hội CCB Tập đoàn thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ ngành Dầu khí

DMCA.com Protection Status