Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả

18:21 | 13/12/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 10/12, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua MS Teams.

Tham dự hội nghị có đại diện các Ban - Văn phòng tham mưu công tác xây dựng Đảng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực, Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn chủ trì hội nghị; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả
Hội CCB Tập đoàn phát huy tinh thần: Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Nghĩa tình, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, tập thể Ban Thường vụ Hội và các cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan nhìn nhận kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, tập trung làm rõ những mặt ưu điểm, những kết quả hoạt động tích cực, quan trọng đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán, Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn đã nêu: năm 2021, trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, kéo dài, Ban Thường vụ Hội CCB Tập đoàn đã tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng bộ Tập đoàn tới toàn thể các Hội CCB cơ sở trực thuộc để triển khai thực hiện. Cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia học tập đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương của Đảng. Tập trung chỉ đạo các cấp Hội động viên hội viên nêu cao trách nhiệm, tham gia nghiên cứu, quán triệt, học tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Hội đã tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội năm 2021; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hội đã chủ động tổ chức rà soát, củng cố và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ Hội nhiệm kỳ 2017-2022; tham mưu cho Đảng ủy ban hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Tập đoàn quản lý và quyết định quy hoạch Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017-2022, bảo đảm tính kế thừa, trẻ hóa, đảm bảo chất lượng theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình, đúng yêu cầu và đúng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều cán bộ hội viên phải làm việc online, nhiều hoạt động bị chậm triển khai theo kế hoạch, bị lùi thậm chí không thể tổ chức được song trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ban Thường vụ Hội đã tích cực chủ động xây dựng, triển khai chương trình hành động với các nội dung thiết thực, phù hợp, sáng tạo, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả như: Tổ chức tuyên truyền, động viên hội viên CCB và người lao động phát huy truyền thống văn hóa dầu khí cho toàn thể người lao động trong ngành nhằm gìn giữ, bồi đắp và phát huy các giá trị cốt lõi đã được hun đúc chắt lọc, qua các thế hệ đó là: “khát vọng, trí tuệ, chuyên nghiệp, nghĩa tình”; hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết giảm chi phí và phòng chống dịch Covid-19; tích cực tham gia chia sẻ thông tin tuyên truyền sâu rộng chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Tập đoàn, những sáng kiến, những gương người lao động dầu khí tiêu biểu… trên các trang thông tin của Tập đoàn và đơn vị; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ độc lập chủ quyền trên biển, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của CCB; làm tốt công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, chăm lo động viên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; góp phần cùng cán bộ công nhân viên toàn Tập đoàn hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của từng đơn vị cũng như Tập đoàn.

Ban Thường vụ đã vận động toàn thể hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu thực hiện Văn hóa doanh nghiệp nơi công tác và xây dựng nếp sống văn minh ở gia đình, tổ dân phố nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Hội CCB các cấp chủ động triển khai chương trình phối hợp với với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn, các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày lễ của đất nước, ngày truyền thống ...; các hoạt động tuyên truyền, vận động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tham gia “Hiến máu cứu người”; phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “Không gian làm việc - Nét đẹp văn hóa Petrovietnam”; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn tổ chức “Cuộc thi viết status về cảm tưởng, cảm xúc chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam”; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”; tổ chức đóng góp ý kiến vào Luật Dầu khí (sửa đổi); Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; tích cực tham gia triển khai 5S và Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu xếp loại Hội và tập thể Ban Thường vụ Hội; bỏ phiếu đánh giá xếp loại các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội; thông qua đánh giá xếp loại các Hội cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện các Ban - Văn phòng tham mưu công tác xây dựng Đảng Tập đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội CCB Tập đoàn trong năm 2021; Đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và Đảng ủy Tập đoàn để tổ chức triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình công tác năm đã đề ra.

Trên cơ sở chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Hội, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời, xác định phương hướng tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đoàn kết gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực gương mẫu tham gia trong thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Dầu khí một cách hiệu quả, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững. Trước mắt cần tập trung thật tốt, nghiêm túc công tác chỉ đạo ban hành các văn bản về tuyên truyền, hướng dẫn nội dung, tổ chức triển khai đại hội CCB cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027 theo chỉ đạo của Trung ương Hội và Đảng ủy Tập đoàn.

N.H - L.T

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam
Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc Sửa đổi Luật Dầu khí để góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc
Mỗi xí nghiệp là một Mỗi xí nghiệp là một "pháo đài" chống "giặc" Covid-19
Ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa Ra mắt Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa
Hội CCB Tập đoàn: Thêm 3 căn nhà và 60 quà tặng nghĩa tình đến với Cà Mau Hội CCB Tập đoàn: Thêm 3 căn nhà và 60 quà tặng nghĩa tình đến với Cà Mau
Phát huy truyền thống Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, cùng Tập đoàn vượt qua "khủng hoảng kép”

DMCA.com Protection Status