Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quy chế Khen thưởng

16:44 | 15/05/2024

8,527 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 13/5/2024, Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-HDKVN về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Hội.

Quy chế Khen thưởng của Hội DKVN quy định về công tác khen thưởng của Hội, bao gồm: nguyên tắc khen thưởng; hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng; trình tự, thẩm quyền và hồ sơ đề nghị xét, tặng; hội đồng khen thưởng. Quy chế gồm 6 Chương và 18 Điều, áp dụng đối với các tổ chức trực thuộc Hội và Hội viên tổ chức (tập thể); Hội viên cá nhân (cá nhân); các Hội viên tập thể, Hội viên cá nhân trong và ngoài nước do các tổ chức trực thuộc Hội đề xuất.

Lãnh đạo Hội DKVN trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội trong năm 2023.
Lãnh đạo Hội DKVN trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội trong năm 2023.

Quy chế cũng quy định rõ tiêu chuẩn đạt Giấy khen tặng của Hội với cá nhân và tập thể. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc; Lập được thành tích đột xuất (thành tích đạt được ngoài chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch cá nhân phải đảm nhận).

Giấy khen tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Lập được thành tích đột xuất (thành tích đạt được ngoài chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch cơ quan, đơn vị, tổ chức phải đảm nhận).

Hội DKVN ban hành kế hoạch công tác năm 2024Hội DKVN ban hành kế hoạch công tác năm 2024
Hội Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024Hội Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2024
Hội Dầu khí Việt Nam kết nạp thêm 2 Hội viên tổ chức mớiHội Dầu khí Việt Nam kết nạp thêm 2 Hội viên tổ chức mới

P.V

DMCA.com Protection Status