Hội Dầu khí Việt Nam công nhận BCH Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028

17:08 | 28/12/2023

11,824 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/12/2023, Hội Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 475/QĐ-HDKVN về việc công nhận Ban Chấp hành Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội Dầu khí Việt Nam công nhận BCH Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028
Ban Chấp hành Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028

Theo đó, Hội Dầu khí Việt Nam công nhận Ban Chấp hành Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 10 cá nhân là các cán bộ công tác tại các đơn vị sau: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na; Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng; Công ty Bảo hiểm PVI Bắc Trung Bộ; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam; Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa.

Quyết định nêu rõ, công nhận ông Trịnh Bảo Ngọc - Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh là Chủ tịch Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 25/12/2023, Hội Dầu khí Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-HDKVN về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ đã được Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua ngày 9/12/2023 tại thành phố Vinh.

P.V

Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam xúc tiến thành lập Chi hội Dầu khí Bắc Trung bộThường trực Hội Dầu khí Việt Nam xúc tiến thành lập Chi hội Dầu khí Bắc Trung bộ
Hội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung BộHội Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ
Lãnh đạo Hội DKVN trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung BộLãnh đạo Hội DKVN trao quyết định thành lập Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ
Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028Hội Dầu khí Bắc Trung Bộ tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028

DMCA.com Protection Status