Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Luật Dầu khí sửa đổi

13:01 | 05/05/2022

57,873 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện chương trình xây dựng Luật của Quốc hội, ngày 5/5, tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Luật Dầu khí sửa đổi. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Chuyên trách và Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc, đại diện lãnh đạo các Bộ/ngành có liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Phan Ngọc Trung, nguyên Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện các ban chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Luật Dầu khí sửa đổi
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, ông Lê Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam đã điểm lại một cách khái quát những kết quả, thành tựu nổi bật mà ngành Dầu khí đã đạt được kể từ khi Luật Dầu khí 1993 được ban hành. Trong đó khẳng định, sự ra đời của Luật Dầu khí đã tạo ra khung pháp lý quan trọng và đây chính là nền móng cho Petrovietnam triển khai thực hiện các hoạt động dầu khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước CHXHCN Việt Nam. Trên cơ sở khung pháp lý đó, ngành Dầu khí đã được hoàn thiện đồng bộ với cả 5 lĩnh vực từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác cho đến công nghiệp khí, công nghiệp lọc hoá dầu, công nghiệp điện, năng lượng tái tạo và dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Đến hết năm 2021, thông qua các hoạt động dầu khí, Petrovietnam đã tạo ra doanh thu 430 tỷ USD, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoàng 115 tỷ USD. Theo thống kê, chỉ riêng trong quý I/2022, Petrovietnam đã nộp xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 7,7% trong tổng thu ngân sách Nhà nước.

Điểm lại những kết quả, thành tựu mà Petrovietnam đã đạt được kể từ khi có Luật Dầu khí 1993, ông Lê Ngọc Sơn cho rằng việc sửa đổi Luật Dầu khí là cần thiết và cấp bách với mục đích cả thiện môi trường đầu tư để đưa nguồn tài nguyên dầu khí còn lại biến thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Theo ông Sơn, trữ lượng và tiềm năng dầu khí của Việt Nam vẫn còn rất lớn, trong đó đã xác minh được 1,5 tỷ m3 dầu khí quy đổi, khoảng 2 tỷ m3 dầu khí quy đổi ở khu vực tiềm năng, và hiện chúng ta mới khai thác và đưa lên được 700 triệu tấn dầu khí quy đổi.

“Việc sửa đổi Luật Dầu khí là để tạo ra động lực tiếp theo về mặt cơ chế, thể chế, một hành lang pháp lý thống nhất, hiệu quả trong ngành Dầu khí để thúc đẩy ngành Dầu khí nói chung và Petrovietnam nói riêng trong giai đoạn tới”, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sơn, sự cấp thiết phải sửa đổi Luật Dầu khí còn do sau 3 lần sửa đổi, nhiều quy định của Luật vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu và phát sinh thực tế đối với hoạt động dầu khí. Nhiều quy định chậm được sửa đổi trong khi các lĩnh vực liên quan liên tục có sự thay đổi đã dẫn tới sự chồng chéo, mâu thuẫn hoặc tạo khoảng trống về mặt pháp lý… dẫn tới nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án dầu khí, qua đó làm giảm hiệu quả đầu tư.

Xu hướng dịch chuyển năng lượng cũng đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với việc sửa đổi Luật Dầu khí khi mà các nghiên cứu cho thấy, tăng trưởng sử dụng nhiên liệu hoá thạch đang giảm dần theo thời gian. Thậm chí, theo IEA, mặc dù đến năm 2040, năng lượng hoá thạch vẫn chiếm khoảng 70% trong tổng cung của thế giới, trong đó năng lượng dầu khí chiếm 53%, nhưng tăng trưởng của nó trong giai đoạn từ 2018 đến 2040 chỉ là 1,2%.

Để đưa dầu ở các mỏ dầu khí lên vào sử dụng và biến thành nguồn lực là rất gấp rút để đảm bảo tính hiệu quả và kinh tế vì theo dự báo của Petrovietnam thì đỉnh của lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí là vào năm 2030.

“Thời gian còn lại không phải là dài. Do vậy việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện các hoạt động tìm kiếm thăm dò là rất cấp bách”, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn bày tỏ.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Luật Dầu khí sửa đổi
Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại hội nghị

Liên quan đến Dự án Luật Dầu khí sửa đổi, tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung làm rõ về các tính đặc thù của hoạt động dầu khí, những khó khăn, vướng mắc của Luật Dầu khí hiện hành đối với hoạt động của ngành Dầu khí nói chung và Petrovietnam nói riêng. Các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ đối với sự cần thiết và cấp thiết phải sửa đổi Luật Dầu khí để tạo hành lang pháp lý thuận lợi và đồng bộ hơn cho ngành Dầu khí Việt Nam phát triển, tạo tiền đề pháp lý để sớm biến nguồn tài dầu khí thành nguồn lực phát triển kinh tế đất nước.

Luật Dầu khí hiện hành được ban hành ngày 06 tháng 7 năm 1993, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2000 và năm 2008 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành đã tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành dầu khí trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, sự phát triển của đất nước, đặc biệt bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có diễn biến mới đặt ra những vấn đề cần quan tâm xem xét, đòi hỏi sửa đổi Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm tạo điều kiện cho hoạt động dầu khí tăng trưởng, đóng ngân sách, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, quá trình hội nhập.

Để đạt được mục tiêu của việc sửa đổi Luật Dầu khí, việc hoàn thiện dự thảo Luật Dầu khí cần phải được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc như thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nội dung của Luật Dầu khí sửa đổi phải bao gồm các nội dung tổng thể, toàn diện để đảm bảo thúc đẩy các hoạt dộng dầu khí với nguyên tắc thống nhất, xuyên suốt là phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế nhưng gắn chặt với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế; bảo đảm an toàn cho người, tài sản, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư khi tham gia hoạt động dầu khí trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia của Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Từ yêu cầu của thực tiễn cùng với nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực dầu khí, Quốc hội quyết định đưa dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, dự án Luật Dầu khí sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 (10/2022).

Hải Anh

Phát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế đất nướcPhát triển ngành dầu khí để phát triển kinh tế đất nước
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Quy định đủ rõ địa vị pháp lý của Petrovietnam gắn với phân cấp, phân quyềnDự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Quy định đủ rõ địa vị pháp lý của Petrovietnam gắn với phân cấp, phân quyền
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi): 6 nhóm chính sách sẽ giải quyết nhiều vấn đề mớiỦy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi): 6 nhóm chính sách sẽ giải quyết nhiều vấn đề mới
Làm rõ địa vị pháp lý, vai trò của Tập đoàn Dầu khí quốc giaLàm rõ địa vị pháp lý, vai trò của Tập đoàn Dầu khí quốc gia
Petrovietnam mong muốn Quốc hội sớm ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi)Petrovietnam mong muốn Quốc hội sớm ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi)
PGS.TS Đặng Văn Thanh: Dự thảo Luật dầu khí (Sửa đổi) cần có điều khoản quy định về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộPGS.TS Đặng Văn Thanh: Dự thảo Luật dầu khí (Sửa đổi) cần có điều khoản quy định về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
ĐBQH khóa XI, XII, XIV Nghiêm Vũ Khải: Cần thiết phải ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi)ĐBQH khóa XI, XII, XIV Nghiêm Vũ Khải: Cần thiết phải ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi)
Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Rà soát kỹ lưỡng để có cơ chế ưu đãi phù hợpDự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Rà soát kỹ lưỡng để có cơ chế ưu đãi phù hợp
Luật Dầu khí (sửa đổi) cần bám sát tình hình thực tế, tạo điều kiện cho Petrovietnam phát triểnLuật Dầu khí (sửa đổi) cần bám sát tình hình thực tế, tạo điều kiện cho Petrovietnam phát triển
Sửa đổi Luật Dầu khí: Bảo đảm sự chủ động, chính danh của PetrovietnamSửa đổi Luật Dầu khí: Bảo đảm sự chủ động, chính danh của Petrovietnam

DMCA.com Protection Status