Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020

17:00 | 25/03/2019

1,552 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 25/3 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.  

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV PVN, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc PVN, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn chủ trì hội nghị.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17
Lễ trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn và đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn trình bày quán triệt, triển khai Nghị quyết số 258-NQ/ĐU ngày 1/3/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn trình bày quán triệt, triển khai Nghị quyết số 261-NQ/ĐU ngày 1/3/2019 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị của đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Trong đó, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn chú trọng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo ổn định tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động qua quá trình tái cơ cấu bộ máy điều hành Công ty Mẹ; phối hợp với Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn đánh giá hiệu quả thực tế của mô hình sau 1 năm thực hiện tái cấu trúc, thu gọn bộ máy của Công ty Mẹ Tập đoàn.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động SXKD; tổ chức tốt công tác quản trị phòng chống rủi ro ở tất cả các khâu, đảm bảo vận hành, bảo dưỡng an toàn tuyệt đối các dự án, công trình dầu khí; thúc đẩy công tác đầu tư; đẩy nhanh công tác rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn, hoàn thành trong quý III/2019; góp phần khẳng định vai trò Tập đoàn kinh tế trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và đảm bảo dẫn dắt hoạt động kinh tế có liên quan.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn trong việc chỉ đạo thực hiện vai trò đầu mối triển khai (khai thông), đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của Nhà nước (dự án khí Lô B, Cá Voi Xanh, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất); chỉ đạo xử lý các dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng cấp ủy viên các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy các cấp trong đảng bộ; lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của các đại biểu về các nhiệm vụ và giải pháp trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, phấn đấu chỉ tiêu gia tăng trữ lượng dầu khí trong những năm tới dần tiệm cận mục tiêu chiến lược đề ra; phấn đấu hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí năm 2019 trên nguyên tắc đảm bảo an toàn mỏ; chỉ đạo vận hành hiệu quả, an toàn, tối ưu công suất các nhà máy/công trình dầu khí.

Triển khai các dự án đầu tư mới theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo lấy lại tiến độ các dự án đầu tư đang chậm, trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí, hiệu quả dự án; sử dụng tối đa các dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn theo nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật; tiếp tục đầu tư mở rộng các dịch vụ dầu khí ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các cơ chế đặc thù; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD; về cơ chế, nguồn vốn, nguồn lực cho hoạt động cốt lõi của Tập đoàn là tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng và đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong nước đến năm 2020 và giai đoạn tiếp theo; chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để có giải pháp xử lý kịp thời, nhằm giúp các đơn vị phát triển hiệu quả và bền vững.

Nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức công bố các quyết định của Đảng ủy Tập đoàn về việc chuẩn y nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn với đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ vào Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN chúc mừng Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, các đồng chí được nhận các quyết định chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn. Đồng chí đánh giá cao việc Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn sau khi thực hiện việc tái cơ cấu đã thảo luận, xây dựng đề án mới kiện toàn tổ chức Đảng; Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn là một trong các Đảng bộ luôn tích cực và chủ động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn trong năm 2019.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh cũng đề nghị cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị của đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo hiệu quả công tác tư tưởng, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trên, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực hết mình, chia sẻ những khó khăn với ban lãnh đạo, Tập đoàn để ổn định tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo phát triển Tập đoàn ổn định, bền vững.

Nguyễn Hoan

hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17Ðẩy mạnh áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất
hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17Đảng ủy PVN quán triệt công tác tái cấu trúc
hoi nghi ban chap hanh mo rong dang bo co quan tap doan lan thu 17Ban Kinh tế Trung ương kiểm tra thực hiện chiến lược phát triển ngành Dầu khí

DMCA.com Protection Status