Hội nghị Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam

11:35 | 28/12/2017

|
(PetroTimes) - Ngày 26/12/2017, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội nghị nhằm thảo luận, lấy ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung dự thảo báo cáo, văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020.  

Tiến sĩ Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội.

Hội nghị đã nghe các tiểu ban chuẩn bị Đại hội trình bày chi tiết các dự thảo văn kiện: Báo cáo hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ II (2014-2017); Phương hướng và Chương trình hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2020); Kiểm điểm hoạt động của ban chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam khóa II; Đề án nhân sự BCH Hội Dầu khí Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018-2020; Danh sách đề nghị thi đua khen thưởng...

hoi nghi ban thuong vu hoi dau khi viet nam 501467
Hội nghị Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam

Từng nội dung dự thảo trên đã được các đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện và thông qua. Các dự thảo báo cáo đã thể hiện chi tiết, khoa học, đầy đủ và phản ánh trung thực, khách quan tình hình hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ II vừa qua. Đồng thời Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội Dầu khí Việt Nam trong nhiệm kỳ III, theo đó, tập trung mở rộng địa bàn hoạt theo chiều rộng và nâng cao chất lượng hoạt động Hội; tập hợp rộng rãi trí tuệ và kinh nghiệm của những người làm công tác khoa học, kỹ thuật và công nghệ, kinh tế, quản lý trong ngành Dầu khí, hỗ trợ phát huy kinh nghiệm, cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam; tăng cường hiệu quả công tác tư vấn, phản biện, tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí theo yêu cầu của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị thành viên/Hội viên tập thể của Hội và các cơ quan quản lý cấp trên.

Về đề án nhân sự BCH Hội Dầu khí Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018-2020, qua quá trình thực hiện nghiêm túc chọn lọc các tiêu chuẩn, cơ cấu và chu trình công tác nhân sự, Tiểu ban chuẩn bị nhân sự cho đại hội đã hoàn thiện Danh sách dự kiến Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Thường trực, Ban kiểm tra để trình và lấy ý kiến Hội nghị. Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ Hội đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Thường trực Hội khóa III là 7 đồng chí gồm Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.

Hội nghị giao cho Ban Thường trực Hội hoàn thiện các văn bản trình các cấp có thẩm quyền. Dự kiến, Đại hội Đại biểu Hội Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020 sẽ được tổ chức vào quý I/2018.

T.V