Làm thế nào để các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng

06:45 | 13/07/2020

3,981 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trước thềm Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, một vấn đề được rất nhiều đảng viên, cán bộ công nhân viên quan tâm là chuyện về tái tạo văn hóa Petrovietnam.    

Từ cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp Tập đoàn đã tham mưu với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng uỷ Tập đoàn) và lãnh đạo Petrovietnam xây dựng và triển khai Đề án “Tái tạo văn hóa Petrovietnam”. Trong đó, việc “tái tạo” không phải nôm na là “làm mới cái đã có sẵn” mà ở đây còn làm rõ tính hiệu quả, làm một cách có hệ thống, khoa học, biến khái niệm “văn hóa” từ ý nghĩa tinh thần chuyển qua giá trị thực tế.

lam the nao de cac gia tri van hoa tham sau vao moi hoat dong cua dang
Người Dầu khí luôn kiên trung với nhiệm vụ bám biển khai thác hiệu quả dầu khí cho đất nước.

Nói về “tái tạo văn hóa Petrovietnam” thì phải khẳng định đây là vấn đề “không mới”. Bởi thực tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có hơn 60 năm gầy dựng nên một nền văn hóa với đầy đủ các bản sắc, có sức sống từ thực tế trong mỗi đơn vị thành viên đến lãnhd đạo Tập đoàn. Với việc xác định hệ giá trị gồm “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” và phương châm “Bản lĩnh – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động”, Petrovietnam vẫn đang trên con đường hướng tới thực hiện sứ mệnh “Tối ưu hóa nguồn năng lượng dầu khí, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế”.

Để thực hiện những chỉ đạo nêu trên của Đảng ủy Tập đoàn, hiện nay, Ban Truyền Thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn đang là đầu mối cùng các đơn vị triển khai mạnh mẽ và toàn diện đề án với nhiều giải pháp trọng tâm trong để án như tuyên truyền, vận động, tập huấn, đào tạo, nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng Văn hóa Petrovietnam. Trong đó nhấn mạnh việc mỗi đảng viên cần tích cực tiếp cận với các giá trị văn hóa, nâng cao nhận thức về Văn hóa Petrovietnam trong công việc cũng như đời sống.

Xác định tầm quan trọng của công tác truyền thông trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền qua các hệ thống thông tin nội bộ, gắn truyền thông nội bộ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời chủ động tuyên truyền các công tác đã và đang triển khai của Tập đoàn trên mạng xã hội để người dân thêm hiểu về những đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với nền kinh tế quốc gia cũng như để người dầu khí thêm tự hào về truyền thống của ngành.

Mặt khác, với sự chung tay của các đơn vị trong Tập đoàn như Vietsovpetro, PVGAS, BSR, PVFCCo… đã tích cực góp ý vào kế hoạch triển khai “Tái tạo văn hóa Petrovietnam”, thống nhất thực hiện linh hoạt tổ chức các sự kiện, các buổi tập huấn về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong thời gian dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tuân thủ thực hiện cách ly xã hội…

Đáng chú ý trong các giải pháp xây dựng tái tạo văn hóa Petrovietnam, việc cùng vun đắp một môi trường làm việc ổn định, lành mạnh, đoàn kết, gắn bó và nâng cao vai trò nêu gương của lãnh đạo được tập thể đảng viên, cán bộ công nhân viên Tập đoàn tích cực hưởng ứng. Theo đó, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng nhưng có sự đồng nhất trong chủ trương cũng như đồng thuận ý kiến trong xây dựng Văn hóa Petrovietnam tạo sự nhất quán trong chỉ đạo, điều hành.

Người lao động Dầu khí xác định, việc nâng cao văn hóa là tăng cường tính hòa hợp trong nội bộ Tập đoàn nên cần phải tập trung tổ chức các sự kiện nội bộ nhằm tăng cường, tiếp xúc giữa lãnh đạo với CBCNV để CBCNV cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, lan tỏa cảm xúc với CBCNV để họ cảm nhận được tinh thần, mong muốn và sự tin tưởng của lãnh đạo trong thực hiện các giá trị chung về văn hóa Petrovietnam.

Đặc biệt, từ việc đột phá triển khai tái tạo văn hóa Petrovietnam tại Cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Petrovietnam đã tập trung nâng cao chất lượng của đội ngũ tham mưu giúp việc, bố trí nguồn lực thực hiện Văn hóa Petrovietnam. Trong đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tuyên dương khen thưởng việc thực hiện Văn hóa Petrovietnam; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ đảm nhận việc xây dựng, triển khai, theo dõi thực hiện văn hóa doanh nghiệp là những người có uy tín, có kiến thức để có thể thuyết phục, hướng dẫn, nhắc nhở CBCNV, tham mưu cho lãnh đạo trúng và sát. Đặc biệt là việc nâng cao vai trò giám sát, chủ động phối hợp của các tổ chức đoàn thể với bộ phận chuyên trách để tăng cường, mở rộng lực lượng, phát huy sức mạnh tập thể trong quá trình tái tạo Văn hóa Petrovietnam.

Có thể thấy rằng, việc xây dựng văn hoá trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng như từng bước đưa những nét đẹp văn hóa vào các hoạt động chính trị của Tập đoàn là cực kỳ cần thiết. Làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống… không chỉ là một cách nghĩ mới, cách làm mới mà còn là một phương hướng, một con đường chính xác để xây dựng nên một Đảng bộ vững mạnh, một tập đoàn với những đảng viên, cán bộ công nhân viên luôn sẵn sàng vượt qua gian nan thách thức xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát triển bền vững.

Thành Công

lam the nao de cac gia tri van hoa tham sau vao moi hoat dong cua dang

Tái tạo Văn hóa Petrovietnam: Quá trình chắt lọc lâu dài, bền bỉ
lam the nao de cac gia tri van hoa tham sau vao moi hoat dong cua dang

Tăng cường, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, bồi đắp nét đẹp trong Văn hoá Petrovietnam
lam the nao de cac gia tri van hoa tham sau vao moi hoat dong cua dang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam
lam the nao de cac gia tri van hoa tham sau vao moi hoat dong cua dang

Tái tạo văn hóa Petrovietnam cần triển khai kiên trì, đồng bộ

DMCA.com Protection Status