Năm 2020: PVC đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng cùng 5 nhóm giải pháp

22:42 | 24/06/2020

2,764 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.    

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV PVN; ông Phạm Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc PVN cùng đại diện các Ban chuyên môn PVN. Về phía PVC có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban/đơn vị thành viên cùng đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Với mong muốn và quyết tâm xây dựng PVC vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, từng bước xây dựng lại hình ảnh, thương hiệu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của PVC có nhiệm vụ xem xét và thông qua các nội dung quan trọng đối với PVC bao gồm: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020

Ông Nghiêm Quang Huy - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ

Thay mặt Ban lãnh đạo PVC, Ủy viên HĐQT PVC Nghiêm Quang Huy đã điểm lại những nét chính trong hoạt động SXKD của Tổng công ty trong năm 2019 và và 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2019 là một năm đầy thách thức trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của PVC, các đơn vị thành viên, khi tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn do lỗ lũy kế từ giai đoạn trước để lại, hạn chế về nguồn việc làm cũng như nguồn lực tài chính, con người. Bên cạnh đó, các dự án đang triển khai cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của dự án nói riêng, hiệu quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty nói chung.

Công tác tìm kiếm nguồn việc mới gặp rất nhiều khó khăn, hợp đồng ký mới không nhiều, giá trị nhỏ. Công ty mẹ và các đơn vị chủ yếu thực hiện các công trình/dự án chuyển tiếp từ các năm trước nhưng giá trị còn lại rất thấp. Đặc biệt là khả năng tự tìm kiếm nguồn việc mới của các đơn vị còn yếu.

Năm 2019, hầu hết các đơn vị trực thuộc PVC đều không hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra. Chỉ có PVC- Petroland có kết quả SXKD lãi hơn 700 triệu đồng, các đơn vị còn lại đều thua lỗ đã ảnh hưởng xấu tới kết quả SXKD hợp nhất toàn Tổng công ty.

Đặc biệt, công tác thoái vốn góp đầu tư tài chính của PVC gặp nhiều vướng mắc do phần lớn các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn của PVC đều thua lỗ nên việc tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng có nhiều khó khăn hoặc các đối tác đưa ra mức giá nhận chuyển nhượng quá thấp. Ngoài ra, những vướng mắc thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện cũng dẫn đến quá trình thoái vốn kéo dài. Bên cạnh đó, khi PVC làm việc với các đối tác cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD của PVC ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm nguồn việc mới.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Toàn cảnh đại hội

Trong năm 2019, HĐQT PVC đã tập trung chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên chú trọng nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua. Năm 2019, PVC có tổng doanh thu hơn 2.094 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 125,90 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 10,15 triệu đồng/người/tháng.

Tại dự án trọng điểm Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, tiến độ tổng thể của dự án đến thời điểm 31/12/2019 đạt 84,47%. PVC đã đàm phán để thống nhất việc gia hạn bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thiết bị chính đến năm 2020 với điều kiện giảm tỷ lệ giữ lại từ 5% xuống 3% và giảm giá trị dịch vụ quản lý chạy thử CMS.

Trong năm 2019, Công ty mẹ - PVC đã thực hiện xử lý thu hồi được là 37,54 tỷ đồng. Số dư nợ chưa xử lý được chủ yếu là các khoản nợ liên quan đến quyết toán các dự án/công trình chưa hoàn thành so với tiến độ đề ra; hoàn thành công tác giảm vốn điều lệ của PVC-Bình Sơn từ 430 tỷ đồng xuống còn 365,5 tỷ đồng; trong công tác tiếp thị đấu thầu, PVC và PVC-MS đã tham gia đấu thầu và trúng thầu một số dự án đã góp phần bổ sung nguồn việc làm của đơn vị. Hiện PVC-MS tiếp tục đang tập trung cho các dự án điện gió Đài Loan, điện gió Thanglong Wind (Bình Thuận), điện gió Duyên Hải miền Tây nam bộ,... các gói còn lại của dự án Hóa dầu Long Sơn, các gói chế tạo thiết bị trong và ngoài nước.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Văn Đồng báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 tại Đại hội

Năm 2020, PVC tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn trong bối cảnh phải chịu tác động từ "khủng hoảng kép" do giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid-19, việc tìm kiếm nguồn công việc cũng như các rủi ro tiềm ẩn tiếp tục bộc lộ đã ảnh hưởng lớn đến công tác xây dựng kế hoạch SXKD của PVC. Trước khó khăn, PVC đã điều chỉnh kế hoạch trình ĐHĐCĐ, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như giá trị SXKD 1.300 tỷ đồng, tổng doanh thu 1.700 tỷ đồng, doanh thu Công ty mẹ ước khoảng 600 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên là 10,75 triệu đồng/người/tháng.

Thay mặt Ban lãnh đạo, Phó Tổng giám đốc PVC Nguyễn Văn Đồng đã trình bày trước ĐHĐCĐ 5 nhóm giải pháp trong thực hiện kế hoạch SXKD 2020. Cụ thể là các giải pháp về công tác tái cấu trúc, công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tài chính kế toán, công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các dự án/công trình, và công tác tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Thấu hiểu tình trạng và những khó khăn mà PVC đang phải đối mặt, các cổ đông tham dự Đại hội đã góp ý thẳng thắn, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác điều hành, quản trị của PVC. Với tinh thần minh bạch, rõ ràng mọi thông tin của doanh nghiệp cũng như đánh giá và nhìn nhận đúng thực trạng thị trường, những rủi ro tiềm ẩn trong từng dự án, Ban lãnh đạo PVC đã trả lời toàn bộ những vấn đề các cổ đông cũng như đại diện cổ đông đưa ra tại Đại hội.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Thay mặt PVN, cổ đông lớn nhất của PVC, Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên PVC. Ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh: Hiện nay không chỉ có PVC khó khăn mà cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đang rất khó khăn khi phải chịu tác động kép từ giá dầu giảm sâu cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, PVN và các đơn vị đã phải tập trung triển khai các gói giải pháp chung của Tập đoàn và các gói giải pháp riêng cho từng lĩnh vực/từng khối đơn vị để vượt qua khó khăn.

Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng mong muốn, Ban lãnh đạo, HĐQT, Ban Kiểm soát mới của PVC cũng như ban lãnh đạo các đơn các đơn vị thành viên của PVC sẽ phối hợp, đoàn kết lại với nhau để trở thành một khối chuyên nghiệp, năng động hơn, quyết liệt hơn, có sức chiến đấu trong lúc PVC đang đầy rẫy những khó khăn; đồng thời cần phải có nhiều việc làm mới, đổi mới mình để bắt nhịp với những đòi hỏi của các dự án như điện gió, điện mặt trời, điện khí… Đặc biệt, ông Phạm Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần xây dựng của các cổ đông có mặt tại Đại hội, tiếp thu những ý kiến, đề xuất quý báu đối với sự tin tưởng vào đường hướng phát triển kinh doanh mới của PVC.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Phó Tổng giám đốc PVN Phạm Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ 2020 - 2025
pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020
Tặng hoa tri ân các đồng chí không tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát PVC nhiệm kỳ mới

ĐHĐCĐ năm 2020 của PVC đã thống nhất cao với số phiếu gần như tuyệt đối của các đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội về những công tác cốt lõi của PVC trong năm 2020 như báo cáo tài chính, lợi nhuận, kế hoạch SXKD, thù lao cho HĐQT - Ban Tổng giám đốc…. Đại hội cũng đã biểu quyết bầu các ông Lương Đình Thành, Nghiêm Quang Huy, Phạm Văn Khánh và Lê Văn Long làm thành viên HĐQT PVC, nhiệm kỳ 2020 -2025; ông Vũ Trọng Quốc Thịnh và ông Hứa Xuân Nam vào Ban Kiểm soát PVC.

pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020

Phát huy trí tuệ, trách nhiệm đưa PVC vượt qua khó khăn, ổn định và từng bước phát triển
pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020

PVC hợp tác chiến lược cùng Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô
pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020

PVC-MS là nhà thầu dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất Việt Nam
pvc to chuc dai hoi co dong thuong nien 2020

Người thợ xây lắp dầu khí đoàn kết, quyết tâm cao

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status