Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam mở rộng lần thứ III, khóa IV

10:30 | 03/08/2023

9,163 lượt xem
|
(PetroTimes) - Hội Dầu khí Việt Nam (Hội DKVN) vừa ban hành Nghị quyết số 149/NQ-HDKVN ngày 31/7/2023 về Hội nghị Ban Thường vụ Hội DKVN mở rộng lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Hội Dầu khí Việt Nam ra mắt website hoidaukhi.vnHội Dầu khí Việt Nam ra mắt website hoidaukhi.vn
Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ mở rộng lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027Hội Dầu khí Việt Nam họp Ban Thường vụ mở rộng lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với PV DrillingHội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với PV Drilling
Lãnh đạo Hội trao quyết định cho các đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lãnh đạo Hội trao quyết định cho các đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Hội nghị, Hội DKVN đã tổ chức Lễ ra mắt trang Web chính thức của Hội; Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội DKVN và Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) và công bố Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội về việc bầu bổ sung một số Ủy viên Ban Thường vụ Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị cũng nghe Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023; Tình hình hoạt động của các Tiểu ban và Câu lạc bộ doanh nghiệp; Nghị quyết 41-NQ/TW và những vấn đề đặt ra cho ngành Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (TĐ DKVN); Quy chế Giải thưởng Khoa học Công nghệ của Hội; Quy chế Tài chính và Chi tiêu nội bộ bổ sung, sửa đổi.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định cụ thể. Hội nghị thông qua Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội trên cơ sở ý kiến góp tại hội nghị, hoàn thiện và ban hành để thực hiện.

Hội nghị thống nhất với các nội dung đã trình bày về Nghị quyết 41-NQ/TW và những vấn đề đặt ra cho ngành Dầu khí và TĐ DKVN, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện, chủ động tham gia khi có yêu cầu.

Về xây dựng và ban hành Quy chế Giải thưởng Khoa học Công nghệ, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội làm việc với TĐ DKVN để thống nhất về nguyên tắc trước khi tổ chức thực hiện.

Hội nghị cũng thông qua Quy chế Tài chính và Chi tiêu nội bộ bổ sung, sửa đổi, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội trên cơ sở ‎‎ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn thiện, xin ý kiến Ban Chấp hành để ra Quyết định ban hành, hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Việc lập ra trang Web của Hội DKVN là cần thiết, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội quan tâm chỉ đạo, Tạp chí Năng lượng Mới trực tiếp quản l‎‎ý, vận hành hiệu quả, đảm bảo đúng pháp luật.

Về việc tổ chức kỳ họp thứ 2 của Ban Chấp hành Hội DKVN khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội chuẩn bị nội dung, lựa chọn địa điểm, thời gian, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, trọng tâm là hoàn thành các nội dung công tác 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ giao Thường trực Hội chỉ đạo tổ chức, phối hợp thực hiện.

P.V

DMCA.com Protection Status