NT2: Lợi nhuận quý II tăng gần 20% so với cùng kỳ

15:20 | 17/07/2020

23,542 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố thông tin báo cáo tài chính quý II năm 2020 với doanh thu đạt 1.886,1 tỷ đồng, giảm 11,6% so với quý II/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 248,9 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.    
nt2 loi nhuan quy ii tang gan 20 so voi cung kyNT2 thông báo chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 với tỷ lệ 15%
nt2 loi nhuan quy ii tang gan 20 so voi cung kyNT2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
nt2 loi nhuan quy ii tang gan 20 so voi cung kyNT2 sử dụng năng lượng hiệu quả

Theo Ban lãnh đạo NT2, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 của công ty tăng gần 41 tỷ đồng so với quý II/2019 là do NT2 đã tiết giảm đáng kể chi phí hoạt động. Cụ thể như, chi phí tài chính giảm 62,9%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,7% so với quý II/2019. Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động khác quý II/2020 tăng 6,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 101,9% so với quý II/2019;…

nt2 loi nhuan quy ii tang gan 20 so voi cung ky
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NT2 ước đạt doanh thu gần 3.599 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 428 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và tăng 11% so cùng kỳ. So với các chỉ tiêu 2020, NT2 đã thực hiện 50% về doanh thu và 69% lợi nhuận sau thuế.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của NT2 với doanh thu hơn 7.177,42 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 652,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.

M.P

DMCA.com Protection Status