Petrocons - Bài học đắt giá về văn hóa doanh nghiệp

08:00 | 21/09/2022

7,408 lượt xem
|
(PetroTimes) - Là một doanh nghiệp có bề dày lịch sử, chiếm một vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành Dầu khí Việt Nam nhưng Petrocons đã phải trả giá đắt khi không liên tục bồi đắp văn hóa doanh nghiệp.

Tiền thân của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, được thành lập ngày 14/9/1983. Từ năm 1990, đến năm 2006, xí nghiệp dần trưởng thành và ghi dấu ấn trên hầu hết các công trình của ngành Dầu khí Việt Nam. Trong đó phải kể đến hàng chục chân đế các giàn khoan cố định, các cụm nhà giàn... Sau khi chuyển đổi mô hình thành Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC, nay là Petrocons), với nhiều lợi thế sẵn có, Tổng Công ty đã có sự phát triển mạnh mẽ, là một trong những đơn vị có nguồn việc xây lắp, vốn hóa hùng mạnh nhất những năm đầu của thế kỷ 21.

Petrocons - Bài học đắt giá về văn hóa doanh nghiệp
Petrocons là đơn vị tiên phong xây dựng, lắp đặt các đường ống dẫn khí dưới biển cũng như trên bờ tại Việt Nam.

Từ năm 2015 đến năm 2020, Petrocons đã phải “ngụp lặn” trong khó khăn, nhiều lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty vướng vào lao lý đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người lao động, thậm chí tạo sự mất đoàn kết, bè phái... Công tác truyền thông, văn hoá doanh nghiệp không được quan tâm đúng mực khiến những giá trị văn hoá vốn đã làm lên một đơn Anh hùng dần mai một, thậm chí nhiều giá trị mất đi. Hệ quả là Petrocons khi đó không khác gì một "con bệnh" nhưng lại rất thiếu ý trí, nghị lực, khát vọng "sống". Sự rệu rã của bộ máy, thái độ hời hợt của một bộ phận cán bộ, người lao động khiến khó khăn càng thêm khó khăn hơn. Chỉ trong vòng vài năm, từ những người lao động dầu khí tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thách thức, những con người xây lắp dầu khí tự “đánh mất linh hồn”, nhiều khi vô cảm với sự tồn tại của Tổng Công ty.

Nhưng từ năm 2019 trở lại đây, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), đặc biệt là việc triển khai quyết liệt công tác tái tạo văn hoá, gắn văn hoá với những giá trị cốt lõi từng làm nên một đơn vị Anh hùng vào mọi mặt hoạt động, Petrocons đã từng bước vượt khó, vươn lên, và bước đầu đã cho thấy nhiều khởi sắc. Giá trị văn hoá đầu tiên và cũng là cấp bách được lãnh đạo Tổng Công ty xác định là "nói được phải làm được". Tinh thần được tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động toàn Tổng Công ty quán triệt, xác định là nhiệm vụ chính, quyết định sự tồn vong của mình là phải vượt qua được những khó khăn, tồn tại để thực hiện bằng được các công trình, dự án còn dang dở như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Viện Dầu khí khu vực miền Nam... Đây là nguồn việc, nguồn sống cũng như cơ hội cuối cùng để Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên tồn tại.

Văn hoá là linh hồn của doanh nghiệp, tạo nền tảng bền vững, là "sức mạnh mềm" cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Nhận thức điều này, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Chương trình số 53-CTr/ĐU ngày 28/7/2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn 2020-2025.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã cụ thể hoá thành các chương trình công tác hằng năm và chỉ đạo thực hiện trong cả hệ thống. Việc tổ chức thực hiện gắn đồng bộ với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đảm bảo tính thường xuyên, liên tục với các tiêu chí cụ thể làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững.

Petrocons - Bài học đắt giá về văn hóa doanh nghiệp
Người lao động Petrocons đang dốc hết tâm sức tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2.

Tổng Công ty đã triển khai lồng ghép triển khai Văn hóa Petrovietnam trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn thực hiện văn hoá doanh nghiệp với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đưa nhiệm vụ thực hiện văn hoá doanh nghiệp vào nội dung thỏa ước lao động tập thể, vào các quy định của Tổng công ty và đơn vị, có sự cam kết song phương giữa người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện văn hoá doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai văn hoá doanh nghiệp giữa các đơn vị trong Tổng Công ty.

Đặc biệt, Petrocons đã phổ biến và triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Petrovietnam đến CBCNV của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên/trực thuộc của Petrocons. Đồng thời tăng cường quan hệ với các báo, tạp chí trong ngành kịp thời đưa tin bài về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Có thể thấy rằng, trong quá trình triển khai xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp Petrocons có một bài học kinh nghiệm nổi bật là: “Xác định xây dựng và triển khai văn hoá là một “mục tiêu” của đơn vị, chứ không phải đơn thuần chỉ là vấn đề “bề nổi”. Đây là sự khác biệt giữa ý thức về cách làm văn hóa doanh nghiệp đáng lưu ý. Với đơn vị khó khăn, phát huy truyền thống, tái tạo văn hóa doanh nghiệp cùng người lao động đồng hành sẽ dần đi lên. Nhưng với Petrocons, tái tạo văn hóa doanh nghiệp, từ tinh thần người lao động, chiến lược của toàn bộ Tổng Công ty đến chi phí hoạt động hàng ngày là quyết định về sự sống còn của chính Petrocons.

Trong 08 tháng năm 2022, Petrocons thực 972,46 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh (78% kế hoạch); doanh thu 8 tháng đầu năm ước đạt 1.111,25 tỷ đồng (đạt 71% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu năm ước lãi 75,68 tỷ đồng.

Thành Công

Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa” Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Tuổi trẻ PETROCONs tổ chức về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử tại Thái Bình Tuổi trẻ PETROCONs tổ chức về nguồn giáo dục truyền thống lịch sử tại Thái Bình
Công đoàn PETROCONs tích cực tham gia giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022” Công đoàn PETROCONs tích cực tham gia giải chạy bộ online “Xuân Dầu khí 2022”
Nhiệt điện Thái Bình 2 Nhiệt điện Thái Bình 2 "nổi lửa" – Ngày về đích không xa

DMCA.com Protection Status