Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

16:32 | 14/06/2022

5,420 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quỳnh Hoa - đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía PETROCONs có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng các Ban/Chi nhánh/Ban Điều hành dự án của Tổng công ty; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Trưởng/Phó các Ban của Đảng ủy Tổng công ty và Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ đã quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; thực hiện “Tự soi - Tự sửa” và những nội dung chính của chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022; về những nội dung và yêu cầu nêu trong Kế hoạch số 649-KH/ĐU, Hướng dẫn số 650-HD/ĐU ngày 6/4/2022 của Đảng ủy PETROCONs triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

Thay mặt Đảng ủy PETROCONs, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo Tổng công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW.

Báo cáo của tập thể lãnh đạo đã khẳng định: Mặc dù trong giai đoạn dài gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo PETROCONs luôn giữ vững mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần vượt khó và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; mô hình tổ chức được củng cố, phương pháp, lề lối làm việc được chấn chỉnh; một số khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trước đây đã được khắc phục; một số khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được giải quyết; sản xuất kinh doanh dần đi vào ổn định và có nét khởi sắc; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được chú trọng thực hiện theo đúng quy định; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ dần trở thành ý thức tự giác; công tác tự phê bình và phê bình được quán triệt thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Tại hội nghị, các đồng chí là người đứng đầu Tổng công ty đã báo cáo kiểm điểm cá nhân theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Các thành viên tham dự hội nghị cũng thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về báo cáo của tập thể lãnh đạo, kiểm điểm cá nhân với không khí dân chủ, thẳng thắn, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ của PETROCONs.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, cũng như các ý kiến thảo luận để bổ sung vào Nghị quyết của Đảng bộ, nhằm đưa nội dung chuyên đề thật sự đi vào cuộc sống. Đảng bộ PETROCONs cam kết sẽ vận dụng linh hoạt nội dung trong việc thực hiện quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII triển khai một cách nghiêm túc, thực chất với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên góp phần tạo nên một tập thể Đảng bộ PETROCONs vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

P.V

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"

DMCA.com Protection Status