Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”

16:29 | 14/06/2022

5,496 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220- HD/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 13/6, Đảng ủy Công ty Cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu công ty.
Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Người đại diện của Tập đoàn là đảng viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát PVI, Trưởng các đoàn thể, Bí thư và đảng viên Chi bộ Cơ quan Công ty mẹ PVI. Dự giám sát, hướng dẫn hội nghị có đồng chí Phan Sỹ Linh - Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ PVI đã báo cáo những nội dung cơ bản, trọng tâm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 221-KH/ĐU ngày 28/3/2022, Hướng dẫn số 220- HD/ĐU ngày 23/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”

Thay mặt Đảng ủy PVI, đồng chí Đặng Tiến Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ đã trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo PVI về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo của tập thể lãnh đạo PVI đã khẳng định: Mặc dù trong giai đoạn dài gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo PVI luôn giữ vững mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần vượt khó và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; mô hình tổ chức được củng cố, phương pháp, lề lối làm việc được chấn chỉnh; một số khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trước đây đã được khắc phục; một số khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; kinh doanh dần đi vào ổn định và có nét khởi sắc; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được chú trọng thực hiện theo đúng quy định; Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ dần trở thành ý thức tự giác; công tác tự phê bình và phê bình được quán triệt thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc PVI đã báo cáo kiểm điểm cá nhân người đứng đầu theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW. Các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý cho báo cáo của tập thể lãnh đạo, kiểm điểm cá nhân với không khí dân chủ, thẳng thắn, đề xuất các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ của PVI.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa ghi nhận, tiếp thu các nội dung trao đổi, góp ý để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo và kiểm điểm cá nhân; xác định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình “Tự soi - Tự sửa” là hoạt động thường xuyên, quan trọng, triển khai thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

P.V

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của ĐảngĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"

DMCA.com Protection Status