Nâng cao tinh thần “Tự soi, tự sửa” trong mỗi cán bộ đảng viên, người lao động dầu khí

06:09 | 19/10/2022

597 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thời gian qua, chủ đề “Tự soi, tự sửa” đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tập thể lao động đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tập đoàn về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa", đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn từng nhấn mạnh: Hội nghị kiểm điểm chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần đặc biệt chú trọng vào phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước.

Trên tinh thần đó, cùng với việc nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và Hướng dẫn số 220-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn), việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” trong toàn Tập đoàn đã được diễn ra đều khắp, bài bản, nghiêm túc và thực chất, nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên, cán bộ nhân viên và người lao động (CBNV-NLĐ).

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Tự soi - Tự sửa
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tập đoàn về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa".

Chỉ sau gần 2 tháng, đã có 32/32 (100%) các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành các nội dung đã đề ra; qua đó, đã tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, tạo sức lan tỏa, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, CBNV-NLĐ dầu khí trong việc học tập, rèn luyện, tự soi, tự sửa; từ đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, cũng như năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong từng đơn vị trong tình hình mới.

Thực tế cho thấy, tự soi và tự sửa là hai phạm trù khác nhau, nhưng lại có tính thống nhất, song hành trong một chủ thể. Đối với mỗi người cán bộ cách mạng, tự soi, tự sửa luôn là một trong những yêu cầu bắt buộc. Đó cũng là lý do từ nhiều năm nay, trong toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nội dung liên quan đến "tự soi, tự sửa" đã được các đơn vị thành viên triển khai thành nhiều đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, từ cấp chi bộ đến toàn đảng bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Bằng hình thức tọa đàm hoặc lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, mọi đảng viên đều có cơ hội tự kiểm điểm, mạnh dạn nói thẳng, nói thật về mình và nghe những góp ý, nhận xét từ nhiều phía. Không chỉ tạo nên bầu không khí dân chủ, thoải mái mà bản thân cán bộ đảng viên còn nhận thức rõ hơn những khuyết điểm của mình và có động lực để phấn đấu sửa chữa.

Song, trong đợt triển khai vừa qua, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chủ đề "tự soi, tự sửa" tại các chi/đảng bộ các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao tính thiết thực và hiệu quả. Hầu hết các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng; các nội dung mới, trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được phân tích cụ thể, gắn với thực tiễn hoạt động từng đơn vị, gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Các Chi Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm Tự soi - Tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII
Các Chi Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm Tự soi - Tự sửa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đơn vị đều đã tự soi lại vai trò, trách nhiệm của cá nhân, kể cả trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được từng chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến, từ đó nhận diện được những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục. Các vấn đề đặt ra tại các diễn đàn sinh hoạt và các ý kiến thảo luận cũng góp phần làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giúp cấp ủy các cấp, đảng viên thấy được hạn chế, từ đó, xây dựng kế hoạch khắc phục rõ, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện.

Nội dung các đợt sinh hoạt cũng không chỉ gói gọn ở kiểm điểm 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21 KL/TW mà còn gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập trung làm tốt 3 nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, đồng thời gắn liền với thực hiện văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam thông qua bộ Quy tắc đạo đức của Petrovietnam, của người lao động và cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam.

Bên cạnh đó, việc thực hiện “tự soi, tự sửa” cũng đã đồng thời được gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hằng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với nền tảng văn hóa dầu khí… Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều được yêu cầu đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, lấy các kết quả làm cơ sở bình xét, đánh giá năng lực cán bộ đảng viên vào dịp tổng kết cuối năm. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, xác định việc “tự soi, tự sửa” phải là việc làm thường xuyên, bền bỉ, cần được thực hành, rèn luyện liên tục và gắn liền với thực tiễn công việc, cuộc sống hàng ngày.

Sinh hoạt chi bộ trên giàn Mộc Tinh,
Một buổi sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực tuyến, do Chi bộ 2, Đảng bộ BIENDONG POC tổ chức.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, được cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn, nhiệm vụ, hiệu quả “tự soi, tự sửa” theo phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã thực sự thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, người lao động Dầu khí; trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của mỗi cán bộ đảng viên. Thậm chí, không chỉ bó hẹp trong tổ chức Đảng mà còn ở tất cả các tổ chức, đoàn thể, tập thể CBNV-NLĐ; không chỉ trong sinh hoạt Đảng mà cả trong các cuộc họp quản lý điều hành, giao ban sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành “tự soi, tự sửa”. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp có trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được nâng lên, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tập thể lao động đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2021, nhằm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong năm 2020 qua công tác kiểm điểm, tự phê bình hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các chương trình hành động xuyên suốt và thống nhất từ Tập đoàn tới các đơn vị. Với quyết tâm cùng mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định được vai trò của Tập đoàn trong nền kinh tế của đất nước, Tập đoàn đã luôn hoàn thành ở tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bình ổn thị trường và đóng góp quan trọng đối với ngân sách Nhà nước: Tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 102,9 nghìn tỷ đồng, vượt 59% KH năm 2022 và tăng 51% so với cùng kỳ 2021, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách cả nước. Đến hết 9 tháng đầu năm, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức, về đích trước 4 chỉ tiêu: Doanh thu toàn Tập đoàn, Doanh thu hợp nhất, Lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp NSNN./.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tụcBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục
Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chấtPetrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của ĐảngĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status