Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"

19:03 | 25/05/2022

6,716 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 25/5, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tập đoàn về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa".

Tham dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đại diện Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tập đoàn với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, song cần tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc, thẳng thắn trao đổi, phê bình và tự phê bình, góp ý, chia sẻ, cũng như đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Tập đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần
Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phan Anh Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đã trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình tập thể lãnh đạo Tập đoàn về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Báo cáo nêu rõ, tập thể lãnh đạo Tập đoàn là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; từng tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tập đoàn. Tập thể lãnh đạo Tập đoàn luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; nghiêm túc quán triệt tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tinh thần dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và tập thể lãnh đạo Tập đoàn. Công tác chính trị tư tưởng, nghiên cứu học tập, quán triệt các quy định, nghị quyết của Đảng nói chung, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng được thực hiện đầy đủ, triển khai học tập linh hoạt, đổi mới sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn của Tập đoàn và từng đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại hội nghị

Trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong năm 2021, nhằm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong năm 2020 qua công tác kiểm điểm, tự phê bình hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các chương trình hành động xuyên suốt và thống nhất từ Tập đoàn tới các đơn vị. Có thể khách quan đánh giá những hạn chế trong những năm qua cơ bản đã được tập thể lãnh đạo Tập đoàn khắc phục, đồng thời cũng đã nhận diện được những tồn tại, khó khăn vướng mắc cần tập trung để giải quyết trong thời gian tới. Với quyết tâm cùng mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định được vai trò của Tập đoàn trong nền kinh tế của đất nước, Tập đoàn đã luôn hoàn thành ở tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ giao. Tại các chỉ tiêu quan trọng, Tập đoàn luôn phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, điều này thể hiện rất rõ qua những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả từ các chỉ tiêu trong mọi hoạt động SXKD của toàn Tập đoàn qua các năm 2020 và 2021.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày các báo cáo kiểm điểm cá nhân về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Các đại biểu đã góp ý về báo cáo của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, trách nhiệm, trao đổi mang tính xây dựng, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của tập thể cũng như cá nhân, góp ý chân tình về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục và phát triển.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị. Tập thể lãnh đạo Tập đoàn cùng cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đánh giá, trao đổi tại hội nghị, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tự giác, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao, vì mục tiêu xây dựng và phát triển Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”BIENDONG POC tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
PVEP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm với chủ đề PVEP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm với chủ đề "Tự soi - Tự sửa"
Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của ĐảngĐảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng
PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

H.A

DMCA.com Protection Status