Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

14:55 | 17/05/2022

1,993 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 16/5, Chi bộ Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Chi nhánh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quỳnh Hoa - đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn. Về phía PVNDB có đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh; cùng các đồng chí trong Chi ủy, Ban Giám đốc, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội PVNDB.

Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ PVNDB khẳng định, hội nghị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí Phan Kiến Anh yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, phê bình và tự phê bình, góp ý và chia sẻ, đề ra các biện pháp để Chi bộ hoạt động tốt hơn.

Thay mặt tập thể lãnh đạo PVNDB, đồng chí Đinh Văn Ngữ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo PVNDB về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW. Báo cáo khẳng định tập thể lãnh đạo PVNDB là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác; Chi ủy đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của PVNDB, nhất là nhiệm vụ trọng tâm do Tập đoàn giao để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi ủy và lãnh đạo PVNDB luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ cọ xát với thực tiễn để học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đảm bảo phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Chi ủy luôn tăng cường phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng tạo.

Trong công tác tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ở Chi bộ PVNDB được thực hiện nghiêm túc. Chi ủy PVNDB đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn đến các chi, đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội PVNDB về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Chi ủy PVNDB đã từng bước đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) vào cuộc sống, có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: về tư tưởng, chính trị; về xây dựng tổ chức và đội ngũ; về đảm bảo các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị PVNDB vững mạnh, trong sạch.

Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc PVNDB trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại phần kiểm điểm người đứng đầu PVNDB, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Bí thư Chi bộ về thực hiện chức trách được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Các thành viên tham dự hội nghị đã tham gia góp ý cho báo cáo của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể, mang tính xây dựng, gợi ý thêm các giải pháp mang tính đột phá và phù hợp với bối cảnh mới như phải thường xuyên tăng cường cải cách nâng cao chất lượng tổ chức, chỉ đạo điều hành của Chi ủy; thường xuyên kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể của các ủy viên cho phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ; cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng viên; thường xuyên quan tâm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; chăm lo công tác quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả; tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, làm tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Chi bộ PVNDB tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Kiến Anh - Bí thư Chi bộ PVNDB đã đề nghị tập thể lãnh đạo Chi nhánh và cá nhân người đứng đầu xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện các bản kiểm điểm để báo cáo Đảng ủy Tập đoàn theo hướng dẫn; cần tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII trên tinh thần “Tự soi - Tự sửa” một cách nghiêm túc, thực chất với sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên góp phần tạo nên một tập thể Chi bộ PVNDB vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 26/4, Chi ủy PVNDB cũng đã phối hợp với Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng, khóa XIII.

Chi đoàn PVNDB: Xung kích, sáng tạo xây dựng thương hiệu PVNDBChi đoàn PVNDB: Xung kích, sáng tạo xây dựng thương hiệu PVNDB
PVNDB tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10PVNDB tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Tổng Giám đốc Petrovietnam gửi thư chúc mừng tập thể lãnh đạo, CBNV Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi SơnTổng Giám đốc Petrovietnam gửi thư chúc mừng tập thể lãnh đạo, CBNV Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn
Đoàn Thanh niên PVNDB thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái BìnhĐoàn Thanh niên PVNDB thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình
PVNDB gian nan thực hiện “nhiệm vụ bất khả thi”PVNDB gian nan thực hiện “nhiệm vụ bất khả thi”
PVNDB chia sẻ khó khăn với vùng lũ Mường LátPVNDB chia sẻ khó khăn với vùng lũ Mường Lát

Nguyễn Hoan

DMCA.com Protection Status