PVcomBank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề "Tự soi - Tự sửa"

16:47 | 17/06/2022

10,226 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy PVcomBank đã tổ chức thành công Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII và Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Xác định đây là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tại Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, với sự tham dự của gần 800 đảng viên, cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống, đồng chí Đỗ Đức Viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm vụ thiết thực, quan trọng đối với Đảng bộ PVcomBank. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2022.

PVcomBank triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,chủ đề “Tự soi, tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ những nội dung chủ yếu của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

PVcomBank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị  chủ đề
Đồng chí Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVcomBank phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh: xây dựng Đảng về đạo đức không chỉ là một nhiệm vụ, một lĩnh vực thuộc về nội dung công tác Đảng, làm cho mọi tổ chức Đảng và đảng viên thấm nhuần các giá trị chuẩn mực đạo đức để thực hành đạo đức trong công tác, trong lối sống, trong quan hệ với nhân dân, làm cho Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, còn phải làm cho đạo đức thấm sâu vào chính trị, vào tư tưởng và tổ chức của Đảng.

PVcomBank triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,chủ đề “Tự soi, tự sửa”
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy PVcomBank đề nghị các Chi bộ trực thuộc căn cứ vào những nội dung đã được học tập, nghiên cứu và khẩn trương triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổ chức thảo luận, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PVcomBank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị  chủ đề

Tiếp theo đó, Đảng ủy PVcomBank đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, đồng chí Phan Sỹ Linh - Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn.

Về phía PVcomBank có đồng chí Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng.

Hội nghị đã nghe báo cáo kiểm điểm về ưu điểm, kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm của tập thể lãnh đạo PVcomBank trong thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, do đồng chí Đỗ Đức Viên - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PVcomBank trình bày. Báo cáo khẳng định tính quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, từ đó xây dựng chương trình hành động với mục tiêu “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””;.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn đã thông báo các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Trần Quang Dũng cũng nhấn mạnh “Là một Ngân hàng thương mại cổ phần, Đảng bộ PVcomBank nhất định phải tạo được niềm tin cho cổ đông, cho khách hàng, cho dù đó là khách hàng lớn hay nhỏ, cũng như tạo niềm tin cho các CBNV để họ yên tâm cống hiến cho Ngân hàng. Ngân hàng cũng cần lựa chọn thời điểm phù hợp để khắc phục tháo gỡ dần các nút thắt khó khăn để thực hiện tái cấu trúc thành công. Đảng bộ PVcomBank cũng cần triển khai Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” sâu rộng, có hệ thống, có kiểm tra, có kiểm soát, có khen thưởng, có kỷ luật để câu chuyện sinh hoạt Đảng không bị khô cứng, nhàm chán”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVcomBank cho biết “Trong thời gian qua, Đảng bộ PVcomBank cùng Ban lãnh đạo Ngân hàng đã ban hành nhiều quyết định quan trọng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể để tạo niềm tin cho CBNV, tuy nhiên công tác tuyên truyền lan tỏa tới CBNV chưa được như kỳ vọng. Đồng chí Nguyễn Đình Lâm cũng nhấn mạnh “việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “Tự soi - Tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở hội nghị lần này mà sẽ tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống. Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo sẽ khắc phục từng điểm còn thiếu, còn yếu đã chỉ ra trong báo cáo để xây dựng chương trình hành động quyết liệt và hiệu quả hơn”. Hội nghị cũng nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Bí thư/Chủ tịch HĐQT, đồng chí Tổng Giám đốc. Các đại biểu tham dự cho ý kiến góp ý đối với báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo và báo cáo cá nhân của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Tổng Giám đốc.

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần "Tự soi - Tự sửa"
Đảng ủy PVCFC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVCFC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVMR tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PVI tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy PETROCONs tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

PV

DMCA.com Protection Status