Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

19:47 | 02/06/2022

6,472 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vừa qua, Đảng bộ Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) đã hoàn thành các đợt học tập - sinh hoạt chính trị, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, kết hợp kiểm điểm tập thể và cá nhân người đứng đầu đơn vị theo chuyên đề “Tự soi - Tự sửa”.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2022, Đảng bộ PQPOC đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Văn Gầu – nguyên Trưởng khoa Triết học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP.HCM đã trình bày về vai trò, tầm quan trọng của đảng viên và tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, các điểm mới trong Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm và những nội dung chính của Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng được trình bày rõ ràng và chi tiết.

Hội nghị đã thu hút được sự chú ý, tập trung nghiên cứu và trao đổi của đông đảo cán bộ, đảng viên PQPOC, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay của cán bộ, đảng viên; từ đó làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm, quyết tâm, tinh thần tự giác, ý thức chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; tạo bước chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn công ty.

Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
PGS.TS Vũ Văn Gầu hướng dẫn các nội dung học tập quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII tại Hội nghị.

Tiếp theo, vào tuần đầu tiên của tháng 5/2022, Đảng ủy PQPOC tiếp tục tổ chức Hội nghị Kiểm điểm với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” theo Kết luận số 21, với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo, lãnh đạo các phòng, ban, bộ phận, đoàn thể Công ty.

Thay mặt tập thể lãnh đạo, đồng chí Lê Trần Minh Trí – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PQPOC đã trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc; đồng chí Bùi Vạn Thuận – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PQPOC đã trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân của người đứng đầu tổ chức.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, Đảng ủy PQPOC đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với hoạt động chuyên môn của đơn vị. Trong 4 tháng đầu năm 2022, PQPOC đã tiến hành mở và đánh giá thương mại các gói thầu Thiết kế - Mua sắm - Xây lắp (EPCI) số 1 và số 2; thực hiện các nghiên cứu địa chất và công nghệ mỏ, lựa chọn giếng phục vụ kế hoạch khai thác; chuẩn bị cho công tác thu nổ địa chấn 3D; chuẩn bị Kế hoạch Đấu thầu tổng thể (OCS) cho công tác Khoan và hoàn thiện giếng; tiếp tục hoàn tất công tác xây dựng Hồ sơ mời thầu (ITB), các tài liệu kỹ thuật khoan theo đúng kế hoạch. Công ty cũng thực hiện nghiên cứu tổng thể công tác Chuyển đổi số để phục vụ triển khai Dự án; tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn hoàn thiện và đàm phán với các bên có liên quan, theo dõi quá trình phê duyệt từ các cấp có thẩm quyền đối với các Thỏa thuận Sửa đổi của Hợp đồng Dầu khí, Thỏa thuận Hợp nhất Mỏ, Thỏa thuận Phát triển Chung và Thỏa thuận Điều hành Chung của Khu vực Phát triển Chung, các thỏa thuận thương mại (GSPA, GSA, TOSA); thu xếp vốn, hỗ trợ Tập đoàn hoàn thành, trình và giải trình Báo cáo Đầu tư Góp vốn lên Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về sắp xếp bộ máy quản lý và công tác Đảng, từ đầu năm đến nay, PQPOC đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nhằm đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Đảng ủy PQPOC triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Lãnh đạo PQPOC trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân người đứng đầu.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận các ưu điểm, kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và phương hướng giải quyết hạn chế, khó khăn của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác Đảng tại PQPOC.

Trong tháng 5/2022, Đảng bộ PQPOC cũng đã tổ chức kiểm điểm với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” trong toàn Đảng bộ. Các đợt sinh hoạt chính trị này đã góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương. Từ đó làm cơ sở để thể hiện trách nhiệm, quyết tâm, tinh thần tự giác, ý thức chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng./.

Phú Quốc POC tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi sốPhú Quốc POC tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi số
Phú Quốc POC: Hướng đến trở thành Nhà điều hành dầu khí uy tín, chuyên nghiệpPhú Quốc POC: Hướng đến trở thành Nhà điều hành dầu khí uy tín, chuyên nghiệp
Petrovietnam trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc PQPOCPetrovietnam trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc PQPOC
Chi đoàn Phú Quốc POC: Nhiệt huyết, năng động, sáng tạoChi đoàn Phú Quốc POC: Nhiệt huyết, năng động, sáng tạo
Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú QuốcCông bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc

P.V

DMCA.com Protection Status