PVOIL tổ chức sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

10:54 | 20/05/2022

5,671 lượt xem
|
(PetroTimes) - Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 18/5/2022.

Tham dự hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng các Ban, Chánh Văn phòng Tổng công ty; Ủy viên Ban Chấp hành các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đơn vị thành viên. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng công ty và trực tuyến đến tất cả các đơn vị trong toàn hệ thống PVOIL.

Toàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khẳng định tính quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”, các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp ủy các cấp trong toàn Tổng công ty cần nắm vững những nội dung, mục tiêu, giải pháp trong các kết luận, quy định được Trung ương ban hành; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, áp dụng đúng đắn, hiệu quả.

Đ/c Tô Đại Phong – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trình bày nội dung các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM trình bày nội dung các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Tô Đại Phong - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tham dự và trình bày các nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty Dầu Việt Nam
Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và người đứng đầu PVOIL

Tiếp đó, PVOIL đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Tổng công ty về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể lãnh đạo Tổng công ty và kiểm điểm người đứng đầu đối với đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty. Các nội dung kiểm điểm tập trung vào 5 nhóm nội dung chính của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đồng chí Lãnh đạo trình bày bản tự kiểm điểm người đứng đầu Tổng công ty Dầu Việt Nam
Các đồng chí lãnh đạo trình bày bản tự kiểm điểm người đứng đầu PVOIL

Kết thúc hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty yêu cầu tập thể lãnh đạo Tổng công ty cần xem việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” là hoạt động thường xuyên, không chỉ dừng lại ở hội nghị lần này mà cần tiếp tục duy trì thông qua từng hoạt động hàng ngày, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo Tổng công ty và từng đơn vị.

Sỹ Linh

Đảng ủy BSR triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy BSR triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy PV Power triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, Tự sửa”

DMCA.com Protection Status