Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”

10:43 | 21/04/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 20/4, tại TP Vũng Tàu, Đảng ủy Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kiểm điểm tự phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu đơn vị về thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Vietsovpetro; đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy; cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và Bí thư các Chi/Đảng bộ cơ sở và đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm và đồng chí Vũ Việt Kiều điều hành hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm đã yêu cầu các đồng chí dự Hội nghị tham gia góp ý cho báo cáo của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trao đổi mang tính xây dựng; "Tự soi, Tự sửa" thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục và phát triển.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã tập trung lắng nghe đồng chí Vũ Việt Kiều báo cáo về kết quả hoạt động của Đảng bộ Vietsovpetro trong quý I năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.

Đảng ủy Vietsovpetro: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Vũ Việt Kiều trình bài báo cáo tại hội nghị

Báo cáo 3 tháng đầu năm của Đảng ủy Vietsovpetro đã đề cập đầy đủ, chi tiết kết quả hoạt động mọi mặt của Đảng bộ, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI đã đề ra. Một số kết quả nổi bật là: Khai thác 788,5 nghìn tấn dầu/condensate, vượt 42,7 nghìn tấn so với KH quý (105,7 % kế hoạch quý, đạt 98,9 % so với cùng kỳ năm 2021); Sản lượng khí thiên nhiên đã khai thác khu vực Đông Bắc Rồng đạt 19,7 triệu m3, vượt 2,4 triệu m3 so với KH quý (114,0 % kế hoạch quý, đạt 109,4 % so với cùng kỳ năm 2021); Về cung cấp khí vào bờ đạt 283,7 triệu m3 (117,6 % kế hoạch quý, đạt 139,2 % so cùng kỳ năm 2021; Về doanh thu và các khoản trích nộp, tại Lô 09-1: doanh thu dầu khí đạt 502,0 triệu USD (159,4 % kế hoạch), nộp NSNN 274,4 triệu USD (181,7% kế hoạch); tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) doanh thu thu tiền từ bán dầu đạt 19,4 triệu USD (183,6% kế hoạch), nộp NSNN 10,0 triệu USD (176,5% kế hoạch).

Quý I năm 2022, Đảng ủy Vietsovpetro đã triển khai sớm, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh chính, nhất là chỉ tiêu về sản lượng khai thác dầu khí, các chỉ tiêu tài chính và tiến độ mua sắm, chế tạo dự án RC-RB1, RC-10. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì tốt cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát. Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Kết quả công tác đạt được trong quý I là điều kiện rất thuận lợi để Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả năm 2022.

Về nhiệm vụ trong quý II năm 2022, Đảng bộ Vietsovpetro bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm như lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, trong đó tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, của Đảng bộ Vietsovpetro về nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro phát biểu góp ý tại hội nghị
Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Tiến Vinh - Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu góp ý tại đại hội
Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Trần Quốc Thắng - Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã góp ý dự thảo báo cáo và thảo luận thông qua nghị quyết về thực hiện Chuyển đổi số tại Vietsovpetro đến năm 2025, định hướng đến năm 2025; Quyết định phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Đảng bộ Vietsovpetro nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung lần 1).

Trên tinh thần thảo luận tập trung, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc trình bày bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu gắn với nội dung Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá (XIII) với chủ đề “Tự soi, Tự sửa” theo 05 nội dung của Kết luận số 21. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như nhưng giải pháp khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

Đảng ủy Vietsovpetro: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm trình bày báo cáo kiểm điểm và thẳng thắn trao đổi chủ đề "Tự soi, tự sửa" tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy cũng đã trình bày báo cáo kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của BCH Đảng bộ Vietsovpetro; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghi quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21- KL/TW gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hàng năm; việc tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng tiến tới khắc phục triệt để hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu “người đứng đầu” trong thực hiện quy định của Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ Vietsovpetro theo tinh thần cấp trên phải làm gương để cấp dưới noi theo; Tích cực nắm bắt dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động và trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để nắm bắt kịp thời thông tin, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Sau khi nghe đồng chĩ Vũ Việt Kiều trình bày báo cáo và chủ trương, hội nghị đã thảo luận thông qua Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21 về Xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Đại diện cấp ủy các đơn vị thảo luận sôi nổi tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm đề nghị các đại biểu thẳng thắn trao đổi, góp ý xem Ban giám đốc điều hành như thế nào, có cần cải tiến gì, hay có gây ảnh hưởng, chậm trễ hoặc gây khó khăn đến các hoạt động của từng đơn vị không, mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “Tự soi - Tự sửa” tại hội nghị lần này. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến trao đổi của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng thời nhắc nhở BCH Đảng bộ sẽ cùng nghiên cứu để xây dựng thêm các tiêu chí phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị.

Đảng ủy Vietsovpetro triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”
Quang cảnh chung của hội nghị

Hội nghị khép lại thành công, tốt đẹp với nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của các đồng chí trong BCH Đảng bộ và đại diện cấp uỷ các đơn vị. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của tập thể, cá nhân lãnh đạo Vietsovpetro và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra trong quý II năm 2022.

Hồng Thắm

DMCA.com Protection Status