Đảng ủy BSR triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”

09:29 | 20/05/2022

6,678 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 19/5/2022, thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi, tự sửa” đối với Tập thể lãnh đạo BSR, Ban Chấp hành Đảng bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị theo Kết luận số 21 KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quỳnh Hoa - Cán bộ Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR, đồng chí Bùi Ngọc Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Thành viên HĐQT BSR, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ BSR, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của BSR.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR cho biết Hội nghị lần này với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng ủy BSR triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, Tự sửa”

Đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR điều hành Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh: “Đây là buổi sinh hoạt chính trị hết sức cần thiết và quan trọng, là dịp tốt để cho tập thể lãnh đạo, Đảng ủy và mỗi đồng chí nhìn nhận thẳng vào thực tế hoạt động của Công ty. Trong Hội nghị cần mạnh dạn trao đổi, phê bình và tự phê bình, góp ý, chia sẻ, cũng như đề ra các biện pháp để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Công ty hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn”.

Tại hội nghị, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư thường trực, TV HĐQT trình bày Báo cáo kiểm điểm của Tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ BSR. Báo cáo khẳng định Tập thể lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; từng tập thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác, năng lực quản trị thông minh doanh nghiệp.

Báo cáo nêu rõ, kể từ khi Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ban hành, công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình trong Đảng được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể. Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy BSR thành chương trình, kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Công ty phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn. Đặc biệt, tại BSR, việc vận dụng sáng tạo cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) gắn với việc đẩy mạnh triển khai sinh hoạt chuyên đề phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tập đoàn song song với lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và 05 giá trị cốt lõi của BSR “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”,... đến các chi/đảng bộ trực thuộc để đảng viên nghiên cứu học tập. Việc chủ động đổi mới nội dung sinh hoạt chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã và đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong cách nghĩ, cách làm, sửa đổi lối làm việc, hình thành và phát triển những thói quen sống và làm việc tích cực cho cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng trong sách, vững mạnh và tham gia phát triển bền vững Công ty.

Tại phần kiểm điểm người đứng đầu cấp ủy, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc về thực hiện chức trách chính trị được giao đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đơn vị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”. Các báo cáo của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, đơn vị và các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự Hội nghị đã “nhìn thẳng, nói thật, góp ý chân tình” cho đồng chí mình cũng như đóng góp các giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng Đảng, tính Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu “người đứng đầu” trong thực hiện quy định của Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong toàn Đảng bộ BSR.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hội - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR nhấn mạnh: Tập thể lãnh đạo, BCH Đảng bộ Công ty và cá nhân người đứng đầu sẽ xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và hoàn thiện các bản kiểm điểm để báo cáo Đảng ủy Tập đoàn theo hướng dẫn; đồng thời yêu cầu các đ/c có mặt tại hội nghị ngày hôm nay nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Kết luận, bám sát vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng uỷ Tập đoàn, Đảng uỷ BSR để tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Đảng uỷ Tập đoàn, Tập đoàn giao phó và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn mới.

Mỹ Hạnh - Trang Nhung

Hội CCB BSR tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027Hội CCB BSR tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 - 2027
Đảng ủy BSR tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIIIĐảng ủy BSR tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
BSR được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ xuất sắc hàng đầuBSR được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ xuất sắc hàng đầu
Petrovietnam và BSR làm việc với các đối tác dầu thô tại MỹPetrovietnam và BSR làm việc với các đối tác dầu thô tại Mỹ
Sửa đổi Luật Dầu khí góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt NamSửa đổi Luật Dầu khí góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam
Thị trường dầu thô, sản phẩm biến động khó lường: Rủi ro xen lẫn cơ hội cho BSRThị trường dầu thô, sản phẩm biến động khó lường: Rủi ro xen lẫn cơ hội cho BSR

DMCA.com Protection Status