Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

10:11 | 16/05/2022

5,304 lượt xem
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Đảng ủy Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” để thực hiện hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”PETROSETCO tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”NSRP tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII và sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
Đảng ủy Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”Đảng ủy Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 tổ chức Hội nghị kiểm điểm “Tự soi - Tự sửa”
Tuổi trẻ DQS: Bám sát hoạt động SXKD, lan tỏa văn hóa dầu khíTuổi trẻ DQS: Bám sát hoạt động SXKD, lan tỏa văn hóa dầu khí
Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại DQSBí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc tại DQS
Vượt tiến độ, DQS bàn giao sớm tàu VIMC Sunrise cho chủ đầu tưVượt tiến độ, DQS bàn giao sớm tàu VIMC Sunrise cho chủ đầu tư

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lương Minh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS; đồng chí Nguyễn Anh Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV DQS; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ DQS.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Minh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DQS đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo DQS. Đồng chí Lương Minh Hải nhấn mạnh: Đây là đợt tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa” nhằm đánh giá, nhìn nhận những kết quả, thành tích đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, để có những giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đảng bộ DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”
DQS tổ chức Hội nghị tự phê bình và phê bình với chủ đề "Tự soi - Tự sửa".

Tại hội nghị, căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp, hội nghị tập trung kiểm điểm vào những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý đảng viên vi phạm; Phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức đoàn thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Hải đề nghị tập thể lãnh đạo DQS và cá nhân người đứng đầu tiếp thu các ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị, nghiêm túc. Đồng chí cũng yêu cầu từng chi bộ, đảng bộ bộ phận và cá nhân cần nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi để tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Quốc Thịnh

DMCA.com Protection Status