[PetroTimesTV] Các đơn vị khâu sau đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Petrovietnam

06:38 | 08/07/2023

15,056 lượt xem
|
Vai trò của các đơn vị khâu sau trong sự phát triển của toàn Tập đoàn là rất quan trọng. Đồng chí Tổng giám đốc lưu ý các đơn vị khâu sau cần tiếp tục rà soát đầu vào và đầu ra để đưa ra kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp; chú ý tăng tốc về chuyển đổi số và đầu tư; tổng hợp những vướng mắc khó khăn về cơ chế, pháp luật… để kiến nghị với cơ quan chức năng; nâng cao khả năng phân tích và tăng giá trị chuỗi liên kết, tập trung vào hệ sinh thái để mở rộng thị trường.
DMCA.com Protection Status