Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên

08:03 | 30/11/2022

2,709 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với đặc thù là ngành kinh tế công nghiệp, mang đậm tính kỹ thuật, vì vậy, tỉ lệ nữ cán bộ công nhân lao động chiếm tỷ lệ không nhiều (chiếm khoảng 23%). Song, với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Tập đoàn và đơn vị, các nữ cán bộ, nhân viên, người lao động dầu khí đã luôn không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, sáng tạo và có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác bình đẳng giới (BĐG), vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) vẫn luôn được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo, Ban VSTBPN Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam quan tâm, chú trọng, tạo mọi điều kiện. Từ khi được kiện toàn bộ máy từ năm 2019, hoạt động của Ban VSTBPN Tập đoàn ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu. Tính đến nay, 90% các đơn vị đủ điều kiện đều đã thành lập Ban VSTBPB và hoạt động đều tay. Những đơn vị có số nữ ít đã phân công đại diện lãnh đạo chuyên môn và công đoàn đảm nhiệm công tác này. Đây là điều kiện quan trọng để triển khai đồng bộ và có chất lượng công tác này trong toàn Tập đoàn.

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giao Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Petrovietnam và tập thể nữ công đoàn viên Tập đoàn, tại Hội nghị chuyên đề “Phụ nữ thời kỳ công nghiệp 4.0”.

Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn, Đảng ủy - Ban lãnh đạo và Ban VSTBPN Tập đoàn xác định rõ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là một trong những mục tiêu ưu tiên. Ban VSTBPN đã tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong công tác xây dựng quy hoạch nguồn cán bộ nữ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nữ Tập đoàn. Nhiều cán bộ nữ được tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị cao cấp, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp đảng viên là nữ được Đảng ủy chú trọng. Nhiều đồng chí cán bộ nữ đã và đang tham gia nhiều vị trí, trọng trách trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành công đoàn, Ban lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng/Ban.

Trong công tác xây dựng các chế độ chính sách, Tập đoàn có những chính sách ưu tiên đảm bảo việc làm cho lao động nữ; bố trí công việc cho nữ lao động đảm bảo phù hợp với chuyên môn, thể lực và thể trạng theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản pháp luật có liên quan. Đảm bảo công bằng trong việc trả lương giữa lao động nam và nữ khi có cùng trình độ, năng lực. Không ngừng quan tâm đến việc thực hiện các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên, các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động; bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám thêm 1 lần chuyên khoa cho nữ cán bộ, nhân viên, người lao động. Nhiều đơn vị đã đưa vào Thoả ước lao động tập thể những nội dung, chính sách có lợi hơn cho lao động nữ so với luật định: chế độ trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau, nghỉ dưỡng, hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp… Các “Quỹ Tương trợ Dầu khí”, “Quỹ Vì phụ nữ khó khăn” đã góp phần tích cực cho việc chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ khó khăn trong Tập đoàn.

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên
Các “Quỹ Tương trợ Dầu khí”, “Quỹ Vì phụ nữ khó khăn” góp phần chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ phụ nữ khó khăn trong Tập đoàn.

Hàng năm, Ban VSTBPN Tập đoàn có sự phân công phân nhiệm rõ ràng cho các đồng chí thành viên của Ban, đồng thời ban hành chương trình hoạt động, bảo đảm đưa các hoạt động của Ban VSTBPN Tập đoàn đi vào nề nếp. Công đoàn các cấp và các đơn vị thành viên Tập đoàn cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác BĐG, VSTBPN, phát động các chương trình, tháng hành động phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đến nay, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG, VSTBPN và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn được công đoàn các cấp và các đơn vị thành viên Tập đoàn luôn chú trọng đẩy mạnh triển khai, thực hiện lồng ghép dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú qua các đợt tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày gia đình Việt Nam…

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Tập đoàn tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ Công đoàn Dầu khí Việt Nam tại Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN), thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030, căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở, Ban Thường vụ CĐ DKVN cũng đã sớm ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030” trong công nhân, lao động (CNLĐ) ngành Dầu khí.

Theo đó, CĐ DKVN phấn đấu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp; giữ tỷ lệ có cán bộ chủ chốt công đoàn Ngành là nữ; phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% trở lên, đến năm 2030 đạt 30% trở lên tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp. Đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, 100% cán bộ chủ chốt và cán bộ nữ công công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về BĐG. Trong chương trình hành động hàng năm, mỗi công đoàn cơ sở được yêu cầu tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện Bình đẳng giới (BĐG), trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong CNLĐ.

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, công nhân lao động ngành Dầu khí nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

Để phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Ban Chấp hành CĐ DKVN đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Cụ thể như, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động nữ CNLĐ và BĐG của tổ chức công đoàn; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện công tác vận động nữ CNLĐ và BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về BĐG; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn các cấp.

CĐ DKVN và tổ chức công đoàn các cấp không ngừng nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về lao động nữ; nghiên cứu lồng ghép vấn đề BĐG trong quá trình tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ và BĐG; tăng cường hiệu quả hoạt động công đoàn trong thương lượng, đàm phán với người sử dụng lao động về các chính sách liên quan đến công tác BĐG, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, CNLĐ; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Cùng với đó, CĐ DKVN cũng chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phụ trách công tác nữ công về vấn đề BĐG, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong hoạt động công đoàn thông qua các lớp tập huấn định kỳ. Thường xuyên tổng hợp, theo dõi tình hình, số liệu đội ngũ nữ cán bộ công đoàn; đề xuất kịp thời các biện pháp, chính sách nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.

Công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về BĐG tiếp tục đẩy mạnh thông qua các kênh truyền thông đa dạng. Nội dung BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được lồng ghép vào nội dung hoạt động của công đoàn các cấp, trong các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về BĐG phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, điều kiện làm việc, sinh hoạt; chú trọng mở rộng đối tượng truyền thông đến nam giới và lãnh đạo, quản lý; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 21-NQ/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết 782/NQ-TV của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Petrovietnam: Phát huy tối đa trí tuệ, năng lực lao động, sáng tạo của nữ cán bộ công nhân viên
Nữ cán bộ Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Với những chương trình hành động thiết thực được xây dựng và thực hiện hiệu quả hàng năm, Ban VSTBPN, Công đoàn các cấp trong toàn Tập đoàn đã luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu, điều phối nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, sự tham gia, phối hợp của đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ nói chung và những vấn đề đặc thù giới liên quan đến nữ cán bộ, nhân viên, người lao động của Tập đoàn nói riêng. Lãnh đạo các đơn vị và các cấp công đoàn trong toàn ngành quan tâm và tạo mọi điều kiện để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo, phát huy vai trò, vị thế của nữ cán bộ, nhân viên, người lao động trong công tác, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển bền vững doanh nghiệp. Đặc biệt, yếu tố giới trong xây dựng, hoạch định chính sách và thực tế đã được quan tâm, chú ý nhằm phát huy năng lực nghề nghiệp của phụ nữ một cách hiệu quả, hợp lý; tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực giớiNam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực giới
Khởi động chiến dịch “Vì nụ cười phụ nữ”Khởi động chiến dịch “Vì nụ cười phụ nữ”
Bình đẳng giới và Công tác Nữ công của tổ chức công đoàn trong tình hình mớiBình đẳng giới và Công tác Nữ công của tổ chức công đoàn trong tình hình mới
Petrovietnam: Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022Petrovietnam: Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022CĐ DKVN triển khai công tác Nữ công và công tác Bình đẳng giới 2022

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status