Phiên họp bất thường Đại hội đồng Cổ đông PVFCCo: Bầu thay thế Thành viên HĐQT độc lập

14:27 | 02/10/2020

|
Vào ngày 30/9/2020, căn cứ theo những yêu cầu tình hình thực tế, cũng như đáp ứng các quy định về quản trị, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức phiên họp bất thường của Đại hội đồng Cổ đông để bầu thay thế Thành viên HĐQT độc lập.
1239mg-6954
Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình phiên họp

Đến tham dự buổi họp, có đại diện Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt của Tổng công ty và đặc biệt là sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 74,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong chương trình phiên họp, các cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Minh Hồng - Thành viên HĐQT độc lập, từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã có đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT ngày 22/07/2020; đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho ông Lê Minh Hồng.

1218mg-6946
Các cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp

Theo kết quả bầu cử tại phiên họp, ông Tạ Quang Huy đã trúng cử Thành viên HĐQT độc lập. Ông Huy là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dầu khí và sự tham gia của ông Tạ Quang Huy vào HĐQT sẽ là nhân tố mới tích cực cho công tác quản trị và hoạt động của HĐQT cũng như TCT.

L.T

Những Những "Đại sứ" của PVFCCo
Phát huy truyền thống, vững bước tương lai Phát huy truyền thống, vững bước tương lai
Vai trò quan trọng của Đảng trong công tác tái cơ cấu PVFCCo Vai trò quan trọng của Đảng trong công tác tái cơ cấu PVFCCo
Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 lọt vào top 50 thương hiệu dẫn đầu Đạm Phú Mỹ lần thứ 5 lọt vào top 50 thương hiệu dẫn đầu