Phú Quốc POC hoàn thành các cột mốc quan trọng

08:35 | 29/12/2017

6,221 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 28/12, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai chương trình công tác và ngân sách năm 2018.  
phu quoc poc mot nam vuot kho
Dự án phát triển Mỏ khí tại Lô B Ô Môn.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Phú Quốc POC đạt được trong năm. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập ghi nhận những đóng góp của Phú Quốc POC đối với Tập đoàn trong thời gian qua.

Đây là năm thứ 3 Phú Quốc POC đi vào hoạt động để triển khai Dự án phát triển mỏ khí tại Lô B & 48/95 và Lô 52/97 ở khu vực biển Tây Nam Việt Nam. Dự án phát triển mỏ khí tại Lô B & 48/95 và Lô 52/97 là một dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn nên được gọi một tên khác là Dự án VBGP (Very Big Gas Project hay Vietnam Block B Gas Project).

Năm 2017 được xem là năm bản lề và là tiền đề để đạt được mục tiêu chiến lược có dòng khí đầu tiên. Theo kế hoạch, cuối năm 2021, dự án VBGP cung cấp cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ khác trên bờ ở khu vực Tây Nam Bộ. Phú Quốc POC đã hoàn thành các hạng mục công việc được giao và đang bám sát các mục tiêu chiến lược vào cuối năm 2021.

Những năm qua, Phú Quốc POC đã tích cực hỗ trợ PVN trong việc tính toán, trình phương án giá khí cho Lô B và đã được Chính phủ và các bên phê duyệt. Ngoài ra, Phú Quốc POC cũng đã giúp PVN đàm phán các Thỏa thuận thương mại Dự án khí lô B, thu xếp vốn, hoàn thành báo cáo bổ sung Diện tích phát triển treo (SDA) và Diện tích phát triển chung (AJD) cũng như gia hạn các hợp đồng dầu khí (PSC).

Đối với lĩnh vực kỹ thuật và triển khai dự án, Phú Quốc POC thực hiện hàng loạt các nghiên cứu, thiết kế địa chất, lập kế hoạch và thiết kế chi tiết các giếng khoan phát triển. Phú Quốc POC cũng đã hoàn thiện các quy trình khoan của các giàn đầu giếng giai đoạn FG và sau FG.

Phú Quốc POC đã hoàn thành dự thảo Chiến lược Đấu thầu tổng thể phục vụ Chương trình Khoan cho giai đoạn 5 năm đầu tiên của Dự án Khí Lô B.

Để quản trị điều hành công ty một cách hiệu quả và tối ưu, Phú Quốc POC đang từng bước nâng cao năng lực người điều hành, hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống công nghệ thông tin cho công ty. Trong năm 2018, Phú Quốc POC tiếp tục triển khai các gói thầu Thu nổ địa chấn 3D đã được các bên đối tác và Tập đoàn phê duyệt.

Các cột mốc nổi bật mà PQPOC đã đạt được trong năm 2017 bao gồm:

- Đạt được sự phê duyệt của Bộ Công Thương (MOIT), Tập đoàn và các bên đối tác Kế hoạch phát triển Mỏ (FDP);

- Đạt được phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE) cho Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA);

- Trình Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro (QRA) cho Tập đoàn và Bộ Công Thương;

- Hoàn thiện và trình Báo cáo đầu tư;

- Hoàn thành Báo cáo nghiên cứu và đề xuất giá bán khí Lô B cho các nhà máy điện;

- Phát hành Hồ sơ mời thầu các gói thầu thiết kế - mua sắm - xây lắp chính (EPCI) số 1 và EPCI số 2. Tiếp nhận, đánh giá Hồ sơ chào thầu gói thầu EPCI số 1 và các công việc khác đang được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch được.

Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) được thành lập theo Quyết định số 1005/QĐ-DKVN ngày 4/5/2015, là người điều hành để quản lý, triển khai Dự án phát triển mỏ khí tại Tổ hợp Lô B&48/95 và Lô 52/97 (VBGP) ở vùng biển Tây Nam Việt Nam (Vịnh Thái Lan).

Dự án Phát triển mỏ khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 (VBGP) có chủ đầu tư gồm Tập đoàn Dầu khí - PVN (42,896%), Tổng công ty Thăm dò & Khai thác Dầu khí - PVEP (26,788%), Công ty Thăm dò Dầu khí Mitsui - MOECO (22,575%), Công ty Dầu khí Thái Lan - PTTEP (7,741%).

Dự án có tổng trữ lượng thu hồi dự kiến là 107 tỷ m3 và 12,65 triệu thùng condensate, sản lượng khí đưa về bờ khoảng 5,06 tỷ m3/năm và kéo dài 20 năm, để cấp khí cho các nhà máy điện và các hộ tiêu thụ tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn.

Ước tính tổng doanh thu của toàn bộ dự án trong 20 năm khoảng 47 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước 18,3 tỷ USD.

Hưng Long

DMCA.com Protection Status