PTSC vào top 30 công ty quản trị tốt nhất HNX

11:44 | 24/11/2017

649 lượt xem
|
(Petrotimes) - Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức “Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2017”. Tại hội nghị, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được vinh danh trong top “30 Doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017”.  

Đây là năm đầu tiên HNX chính thức triển khai đánh giá quản trị công ty đối với các doanh nghiệp niêm yết trên HNX nhằm có cái nhìn sát thực về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và đưa ra thị trường những hình mẫu tiêu biểu để cộng đồng doanh nghiệp học tập.

ptsc vao top 30 cong ty quan tri tot nhat hnx
Các doanh nghiệp trong top 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016-2017

Chương trình đánh giá được thực hiện với 351 doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX thông qua Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty bao gồm 70 câu hỏi được chia thành 2 nhóm chính là nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định của pháp luật và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế. Bốn lĩnh vực được đánh giá là: Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; Vai trò của các bên liên quan; Công bố thông tin và minh bạch; Trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát.

Việc PTSC được vinh danh là 1 trong 30 doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt nhất HNX 2016- 2017 đã khẳng định tính hiệu quả, tích cực, bình đẳng, minh bạch và trách nhiệm của PTSC trong công tác quản trị.

Quang Chánh

DMCA.com Protection Status