PV GAS: Hiệu quả cao từ chuyển đổi số

15:00 | 02/09/2022

7,747 lượt xem
|
(PetroTimes) - Vào 14 giờ 37 phút ngày 3-8-2022, hồ sơ ký số thứ 110 nghìn đã được ký trong hệ thống của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), tương ứng khoảng 450 nghìn lượt ký. Đây là cột mốc quan trọng của PV GAS trong chuyển đổi số. Trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký.

Công tác chuyển đổi số của PV GAS được triển khai đồng bộ, thống nhất với quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), để tận dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phát huy hiệu quả chuỗi giá trị toàn ngành Dầu khí. Petrovietnam khẳng định, với quy mô ngày càng lớn, biến động ngày càng nhanh, thì không có cách nào khác phải kết nối lại với nhau, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata), sử dụng các công nghệ điện toán đám mây (Cloud), Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI)... Cùng với các giải pháp về hạ tầng công nghệ, Petrovietnam đẩy mạnh triển khai đồng bộ “văn hóa số” với nền tảng là văn hóa chia sẻ, văn hóa sáng tạo, văn hóa nỗ lực học tập không ngừng. Là đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam, PV GAS cũng tích cực triển khai chuyển đổi số và ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp).

PV GAS: Hiệu quả cao từ chuyển đổi số

Từ năm 2015, PV GAS đã thuê Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) - nhà thầu tư vấn quốc tế - tư vấn triển khai nhiều dự án phần mềm ERP trong và ngoài nước để thực hiện khảo sát và đánh giá khả thi dự án triển khai phần mềm ERP tại PV GAS. Đến tháng 10-2016, PV GAS kết thúc hợp đồng với EY. Trên cơ sở bản báo cáo đánh giá đã hoàn thiện, PV GAS thực hiện tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để làm nền tảng chuẩn bị cho việc triển khai ERP trong giai đoạn tiếp theo.

Từ năm 2016 đến năm 2021, PV GAS đã thực hiện tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, quy trình tại các ban, đơn vị thuộc PV GAS; đẩy mạnh ứng dụng CNTT bằng các phần mềm theo nhu cầu cụ thể của sản xuất kinh doanh và quản lý nội bộ để cải thiện hiệu quả tức thời, dần chuẩn hóa các nghiệp vụ và thay đổi cho phù hợp hơn với phần mềm ERP.

Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, cuộc CMCN 4.0, sự tác động của đại dịch Covid-19, đã và đang tác động mạnh mẽ, làm thay đổi cuộc sống, thói quen của con người. Sự xuất hiện những xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc các doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi để thích ứng, tồn tại. Trong giai đoạn này, chuyển đổi số cũng được PV GAS thúc đẩy mạnh mẽ.

PV GAS: Hiệu quả cao từ chuyển đổi số
PV GAS và đối tác EY khởi động Dự án “Tư vấn chiến lược chuyển đổi số” và “Tư vấn triển khai phần mềm ERP” cho PV GAS

Thời điểm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng nghiêm ngặt, việc hạn chế đi lại, tiếp xúc, giãn cách xã hội... khiến các doanh nghiệp nói chung, PV GAS nói riêng thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng CNTT. PV GAS đã ứng dụng CNTT trên hầu hết mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh như: Làm việc từ xa (work from home); tăng cường sử dụng các công cụ trực tuyến để họp và làm việc; ứng dụng mạnh việc xử lý, ký văn bản điện tử...

Đến nay, trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch, việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vẫn được thực hiện rộng rãi và phát huy hiệu quả, làm thay đổi các cách thức vận hành truyền thống. Trong đó, việc triển khai chữ ký số, hóa đơn điện tử được đẩy mạnh tại PV GAS.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo PV GAS về việc triển khai áp dụng chữ ký điện tử vào quy trình xử lý văn bản tại PV GAS, hệ thống ký số tại PV GAS đã vận hành và đi vào hoạt động từ đầu năm 2021. Đến 14 giờ 37 phút ngày 3-8-2022, hồ sơ ký số thứ 110 nghìn đã được ký trên hệ thống của PV GAS. Đây là cột mốc quan trọng của PV GAS trong chuyển đổi số, góp phần tiết kiệm đáng kể thời gian xử lý văn bản, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trung bình mỗi ngày tại PV GAS có 185 văn bản được ký số với khoảng 670 lượt ký. Tổng số lượt ký số của CBCNV PV GAS đã ký trên hệ thống là hơn 450 nghìn lượt.

PV GAS: Hiệu quả cao từ chuyển đổi số
PV GAS và Tập đoàn AES ký kết “Thỏa thuận các điều khoản chính của Hợp đồng liên doanh Dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” năm 2020 qua hình thức trực tuyến

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 7-6-2021 về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Nghị quyết số 184-NQ/ĐU ngày 15-2-2022 về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030”, PV GAS đã phê duyệt kế hoạch năm 2022 để triển khai phần mềm ERP trên cơ sở phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của PV GAS và tương thích với phần mềm ERP của Petrovietnam; đồng thời triển khai chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết, phù hợp với bối cảnh hoạt động của PV GAS, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; phù hợp với các thách thức vĩ mô như xu hướng giảm năng lượng hóa thạch và dịch chuyển sang năng lượng xanh, tác động của đại dịch Covid-19.

Theo đó, PV GAS đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác chuyển đổi số, ERP. Hiện PV GAS đang triển khai 2 gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; đồng thời đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hằng năm của PV GAS.

PV GAS: Hiệu quả cao từ chuyển đổi số
Người lao động PV GAS bảo dưỡng công trình khí

Đầu tháng 8-2022, PV GAS và liên danh nhà thầu Công ty Ernst & Young (EY) Việt Nam đã khởi động Dự án tư vấn chiến lược chuyển đổi số và tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS. Với việc triển khai đồng thời 2 dự án tư vấn, PV GAS mong muốn sẽ lựa chọn được các nhóm công nghệ số phù hợp với quy mô và chiến lược kinh doanh của PV GAS trong thời gian tới; bảo đảm triển khai hệ thống ERP phù hợp với đặc thù ngành, tương thích với hệ thống ERP của Petrovietnam và theo định hướng Smart Factory.

PV GAS cũng liên tục cải tiến hệ thống CNTT và quản trị dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về ứng dụng CNTT ngày càng tăng và bảo đảm bảo mật, an ninh mạng cùng với sự phát triển khi ứng dụng phần mềm CNTT ngày càng nhiều.

Trong định hướng chiến lược, PV GAS xác định sẽ thực hiện chuyển đổi số cho các lĩnh vực cần thiết theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu, bối cảnh hoạt động của PV GAS nhằm nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động.

Hiện PV GAS đang triển khai 2 gói thầu “Thuê tư vấn triển khai phần mềm ERP cho PV GAS” và “Thuê tư vấn đánh giá hiện trạng năng lực số và lập phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số cho PV GAS”; đồng thời tăng cường đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch đào tạo hằng năm của PV GAS.

Lê Mai

Chuyển đổi số - Tăng tốc, vươn lên tầm cao mớiChuyển đổi số - Tăng tốc, vươn lên tầm cao mới
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: "Mỗi cán bộ nhân viên phải "thuộc lòng", hiểu rõ mục tiêu của ERP"
Văn hóa trong quản trị doanh nghiệp của PetrovietnamVăn hóa trong quản trị doanh nghiệp của Petrovietnam
PVEP: Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong E&PPVEP: Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong E&P
Huy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi sốHuy động hiệu quả mọi nguồn lực tham gia chuyển đổi số
PV GAS - PV GAS - "Lá cờ đầu" của ngành Dầu khí

DMCA.com Protection Status