PV Oil đạt kết quả bước đầu về tái cơ cấu doanh nghiệp

17:01 | 27/03/2014

|
Chiều ngày 26/3, Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã có buổi làm việc với Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) tại TP HCM về công tác tái cấu trúc doanh nghiệp. Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực chủ trì.

Cùng đi với Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực còn có các Thành viên HĐTV PVN, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban chuyên môn.

Hội đồng thành viên PVN làm việc tại PV Oil

Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, trong 6 năm qua là 6 năm liên tục PV Oil làm công tác tái cấu trúc, công tác đổi mới doanh nghiệp và PV Oil đã làm rất tốt.

Hiện nay, PV Oil đóng vai trò là công ty mẹ, quản lý toàn bộ các tồn kho, còn các kho đầu mối trong giai đoạn này các đơn vị thành viên quản lý.

Theo Tổng giám đốc PV Oil Nguyễn Xuân Sơn, quy mô vốn điều lệ của PV Oil tăng lên sau gần 6 năm, số lượng cửa hàng xăng dầu cũng tăng cao, hệ thống các đơn vị thành viên có 27 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu.

Kết quả đạt được sau quá trình tái cấu trúc liên tục trong 6 năm vừa qua là sản lượng bán ra của PV Oil cơ bản tăng lên. Cấu trúc các kênh bán hàng của PV Oil đã từng bước thực hiện theo hướng tích cực và ổn định, đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, tiến hành cơ cấu lại doanh nghiệp ở PV Oil, sau 6 năm, tỉ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ tính trên thực tế chưa cao, quy mô vốn đầu tư rất lớn, khấu hao lớn; việc cổ phần hóa các công ty con cũng như đánh giá lại việc cổ phần hóa các đơn vị cũng tăng khấu hao lên so với thực tế. PV Oil đã đạt được kết quả bước đầu là khả quan.

Tại buổi làm việc, các Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc đã cùng thảo luận các giải pháp để tìm hướng đi tốt nhất trong công tác tái cấu trúc của PV Oil.

Chủ tịch HĐTV PVN Phùng Đình Thực đánh giá cao vai trò của PV Oil trong sự phát triển chung của Tập đoàn khi có những việc làm, bước đi, nỗ lực để đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chủ tịch Phùng Đình Thực nhấn mạnh: Chúng ta phải triển khai giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của PV Oil, đây là một vấn đề rất quan trọng, nên phải có giải pháp hết sức quyết liệt; nâng cao quản trị doanh nghiệp cũng là một nội dung rất quan trọng, đề nghị PV Oil nghiêm túc thực hiện.

Nguyễn Hiển