PV Power sẽ có Thành viên HĐQT mới

16:15 | 01/04/2022

3,132 lượt xem
|
(PetroTimes) - Dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sắp tới, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã CK: POW) sẽ xin ý kiến các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2022 của PV Power sẽ được tổ chức vào lúc 8h30' thứ Ba, ngày 19/4/2022 theo hình thức trực tuyến. Đây là năm thứ 2 PV Power tổ chức ĐHĐCĐTN theo hình thức này. Chủ tọa Đại hội sẽ điều hành Đại hội trực tuyến tại đầu cầu trụ sở PV Power tại Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các cổ đông sẽ truy cập vào website: pow.bvote.vn để tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử trước ngày tổ chức Đại hội 2 ngày cho đến khi Ban Chủ tọa Đại hội thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.

Nhà máy điện Cà Mau 1
Nhà máy điện Cà Mau 1

Dự kiến tại ĐHĐCĐTN lần này, PV Power sẽ trình xin ý kiến các cổ đông về các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT PV Power sẽ xin ý kiến Đại hội để thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT PV Power và sẽ tiến hành bầu bổ sung vị trí này. Trước đó, ông Phạm Xuân Trường, Thành viên HĐQT PV Power đã được Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2.

Sự cố tại NMNĐ Vũng Áng 1 không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV PowerSự cố tại NMNĐ Vũng Áng 1 không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của PV Power
Những cái “nhất” của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4Những cái “nhất” của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4
Ký kết hợp đồng EPC Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4Ký kết hợp đồng EPC Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4
PV Power nỗ lực đảm bảo đủ nhiên liệu, vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điệnPV Power nỗ lực đảm bảo đủ nhiên liệu, vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện
PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyếnPV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến

H.A

DMCA.com Protection Status