PV Power thoái vốn thành công khỏi PV Machino

16:22 | 23/03/2021

|
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố thông tin về việc đã thoái vốn thành công toàn bộ hơn 19,93 triệu cổ phiếu, tương đương toàn bộ lượng cổ phần PV Power sở hữu tại Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino; UpCOM: PVM) là 51,58%.
PV Power dự kiến đạt sản lượng 1.970,6 triệu kWh trong tháng 3/2021PV Power dự kiến đạt sản lượng 1.970,6 triệu kWh trong tháng 3/2021
PV Power thông qua phương án thoái vốn toàn bộ tại PV MachinoPV Power thông qua phương án thoái vốn toàn bộ tại PV Machino
PV Power dự kiện tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 vào cuối tháng 4PV Power dự kiện tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 vào cuối tháng 4

Với việc thoái vốn thành công này, PV Power đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PV Machino xuống 0%.

Theo số liệu giao dịch trên UpCOM, Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), ước tính giá thoái vốn trung bình của PV Power là 27.000 đồng/cổ phiếu. Dựa trên giá vốn trung bình là 9.500 đồng/cổ phiếu, theo báo cáo tài chính của PV Power, ước tính PV Power sẽ ghi nhận khoản lãi trước thuế trị giá 350 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

PV Power thoái vốn thành công khỏi PV Machino
PV Power vừa thoái thành công toàn bộ vốn tại PV Machino

Theo phương án sắp xếp, tái cơ cấu của PV Power giai đoạn 2021 - 2025 đã được công bố, PV Power dự kiến thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp/đơn vị (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016 - 2020), bao gồm: Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến, Công ty CP Năng lượng Sông Hồng, Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí, Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3 Công ty CP EVN Quốc tế, Công ty CP Cơ điện Dầu khí, Công ty CP Điện Việt - Lào; Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí.

M.P